serwis instalacji fotowoltaicznej

Jak prawidłowo serwisować systemy fotowoltaiczne?

Fotowoltaika jest popularnym rozwiązaniem, które zapewnia dostęp do darmowej i ekologicznej energii elektrycznej. Jest wygodna dla użytkowników, na ogół nie wymaga obsługi. Warto jednak pamiętać, że są to odpowiednio połączone urządzenia elektryczne, wymagające okresowych przeglądów i serwisowania. Od tych czynności zależy wydajność, bezpieczeństwo i bezawaryjność systemu. Dowiedz się, na czym polega taki serwis i jak często go przeprowadzać!

Znaczenie serwisu instalacji fotowoltaicznej

Właściwie przeprowadzany serwis instalacji fotowoltaicznej umożliwia zachowanie gwarancji producenta, na cały system i jego poszczególne elementy. Jest to warunek konieczny do utrzymania wysokiej sprawności systemu oraz utrzymania wysokiego poziomu uzysku energii. Warto zatem, co jakiś czas przeprowadzić przegląd, by upewnić się, że działa on jak należy.

Regularnie dokonywana ocena funkcjonowania instalacji pozwala na wykrycie ewentualnych usterek i zniszczeń, a także ich usunięcie. Serwis ten polega na przeprowadzeniu wielu różnych czynności, wiążących się z naprawą paneli, inwertera lub innych elementów instalacji. Mają one na celu wychwycenie potencjalnych odstępstw od normy w wytwarzaniu prądu, sprawdzenie zabezpieczeń, a także przeprowadzenie pomiarów kontrolnych. Dokonuje się również analizy instalacji z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, sprawdzenia całej konstrukcji i kontroli przewodów AC i DC. Jak wskazują specjaliści firmy Goytech, serwisant określa, czy moduły są w dobrym stanie, czy konieczne jest ich oczyszczenie, diagnozuje ewentualne błędy w pracy inwertera.

Kiedy przeprowadzić serwis instalacji fotowoltaicznej?

Użytkownicy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na takie sygnały jak:

  • gwałtowny, częściowy lub całkowity spadek wydajności systemu,
  • wzrost opłat za energię elektryczną, pomimo braku zmiany stawek za prąd,
  • zauważalne nieprawidłowości, np. poluzowanie konstrukcji, uszkodzenia,
  • nietypowa praca instalacji, np. wzrost poziom głośności.

W wielu przypadkach serwis fotowoltaiki jest warunkiem utrzymania gwarancji. Warto skorzystać z okresowych przeglądów instalacji, których termin wskazuje zawarta umowa.

Przeglądy systemów fotowoltaicznych warto przeprowadzać przez cały okres ich funkcjonowania. Zgodnie z wymogami prawnymi, instalacje elektryczne powinny być serwisowane co najmniej jeden raz na 5 lat. Powinna obejmować monitoring całego systemu, pomiary kontrolne, ocenę czystości paneli, analizę pracy falownika, badania termowizyjne, kontrolę stanu okablowania. Czynności te warto powierzyć profesjonalnej firmie, która ma do tego niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Materiał partnera