odrzucenie spadku

Jak odrzucić spadek?

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest trudnym przeżyciem. Po uporaniu się z wieloma emocjami i zorganizowaniu uroczystości pogrzebowej przychodzi czas na załatwienie formalności związanych z kwestią spadku. Niestety czasami zdarza się tak, że treść testamentu nie jest satysfakcjonująca i okazuje się, że spadkobierca dziedziczy długi. Warto jednak wiedzieć, że można tego uniknąć. W jakich sytuacjach możliwe jest odrzucenie spadku? Jak to zrobić i do kogo zgłosić się po pomoc?

Kiedy odrzucenie spadku jest możliwe? 

Spadkobiercy, którzy przychodzą po poradę do kancelarii notarialnej, zwykle obawiają się, że będą musieli spłacać długi, które odziedziczyli zgodnie z testamentem zmarłej osoby. Warto jednak wiedzieć, że obowiązujące prawo spadkowe chroni takie osoby. Właśnie dlatego na odrzucenie spadku decydują się przede wszystkim osoby, które:

  • odziedziczyły po spadkodawcy nieuregulowane długi,
  • życzą sobie, aby spadek przypadł innym krewnym, którym należy się w świetle prawa.

Należy jednak pamiętać o terminie 6 miesięcy, który przypada na podjęcie decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. To właśnie w tym okresie można zadecydować, co zrobić ze spadkiem, a do tego nie ma wówczas konieczności podawania motywów.

Jak odrzucić spadek i czy można to zrobić po terminie? 

Aby doszło do odrzucenia spadku, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy udać się do notariusza celem złożenia oświadczenia o odrzuceniu. Istnieje również możliwość udania się do sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Warto wiedzieć, że decyzja o odrzuceniu spadku jest nieodwołalna poza ściśle określonymi przypadkami. Co ważne, istnieje możliwość odrzucenia spadku po upływie 6 miesięcy, jednak można to zrobić jedynie w następujących sytuacjach:

  • spadkobierca nie wiedział, że otrzymał spadek,
  • spadkobierca nie złożył odpowiedniego oświadczenia w terminie, ponieważ działał pod wpływem innego spadkobiercy albo osoby trzeciej,
  • spadek został przyjęty pod wpływem błędu, czyli spadkobiercy nie wiedzieli, jaka była rzeczywista wartość majątku albo nie wiedzieli, jakimi wierzytelnościami był obciążony spadek.

Pamiętajmy, że oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zostać złożone w kancelarii notarialnej. Tego typu czynnościami notarialnymi zajmuje się np. notariusz Aleksandra Jaskulska z Dąbrowy Górniczej. Niezwykle istotne jest również przestrzeganie określonych w prawie terminów składania oświadczeń.

Materiał partnera