Szkolenie BHP

Jak najlepiej zorganizować okresowe szkolenia BHP dla pracowników?

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, to zbiór zasad na temat tego, w jaki sposób powinno wykonywać się swoje obowiązki służbowe, by zminimalizować lub całkowicie wyeliminować szkody dla zdrowia. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie muszą znać te zasady, a zapewnienie im odpowiednich szkoleń jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jak takie szkolenie zorganizować?

Szkolenie BHP – wewnętrzne czy z zewnętrzną firmą?

Aby szkolenie mogło odbywać się zgodnie z przepisami prawa pracy, musi być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Osobą taką może być pracodawca lub zatrudniony przez niego pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Alternatywnym rozwiązaniem, preferowanym przez wiele, szczególnie mniejszych firm, są szkolenia wykonywane przez zewnętrzne jednostki specjalizujące się w dziedzinie BHP – jedną z takich firm jest Centrum EM-PARTNER. Dużym plusem tego rozwiązania jest stosunkowo niski koszt – zatrudnienie własnego specjalisty ds. BHP, który będzie odpowiedzialny za szkolenie pracowników wiąże się z koniecznością wypłacania pensji oraz pokrycia kosztów zatrudnienia. W przypadku szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrzne płacimy wyłącznie za wykonaną usługę. Ponadto korzystając z usług firm szkoleniowych mamy pewność, że prowadzący szkolenie instruktorzy mają duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie BHP i są przygotowani nie tylko merytorycznie, ale również pod względem dydaktycznym, co ma ogromne znaczenie dla skuteczności szkolenia.

Czym są szkolenia okresowe?

Szkolenie okresowe BHP to szkolenie przeprowadzane dla pracowników, którzy w danej firmie pracują już od dłuższego czasu. Częstotliwość szkoleń tego typu uzależniona jest od charakterystyki stanowiska, którego szkolenie dotyczy.

  • Nie rzadziej niż raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych ,
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat – dla pracodawców i osób kierujących pracownikach, a także dla pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby
  • Nie rzadziej niż raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych nie rzadziej niż raz na 3 lata.
  • Nie rzadziej niż raz na rok – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie wykonywane są prace wyjątkowo niebezpiecznie

Pierwsze szkolenie okresowe powinni być przeprowadzane w okresie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku (dotyczy to pracodawców i osób kierujących pracownikami) lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku (dotyczy wszystkich pozostałych pracowników. Celem szkoleń okresowych jest utrwalenie i przypomnienie wiedzy zdobytej podczas szkoleń wstępnych i instruktażu stanowiskowego, a także aktualizację informacji, jeśli w międzyczasie pojawiły się nowe zasady i rozporządzenia. Generalnie więc im częściej przeprowadzimy szkolenie, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszych pracowników. Należy pamiętać, że szkolenia okresowe powinny kończyć się sprawdzianem przyswojonej wiedzy oraz wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Materiał partnera