Podstawowe zasady dzialalnosci skupow nasion

Jak działają skupy nasion?

Surowce pochodzenia roślinnego są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki. Obrotem płodami roślinnymi zajmują się między innymi skupy nasion, do których rolnicy mogą oddawać swoje zbiory. Często zakres działania takich miejsc obejmuje nie tylko skup nasion, ale także ich przetwarzanie oraz dalszą sprzedaż. Sprawdź w artykule, jak dokładnie działają skupy nasion i czy opłaca się z nich korzystać.

Czym są skupy nasion?

Skupy nasion to specjalne punkty, w których przyjmowane są nasiona pochodzące z upraw rolnych. Ich zakup odbywa się na ściśle określonych zasadach – według obowiązującego cennika oraz zgodnie z wyznaczonymi standardami. Niektóre skupy oferują umowy kontraktacji, w których producent rolny zobowiązuje się wyprodukować oraz dostarczyć kontraktującemu określoną ilość produktów rolnych ustalonego rodzaju.

Nasiona, które odstawione są do skupu muszą spełniać określone parametry, np. dotyczące odpowiedniej wilgotności. Są one uzależnione od konkretnego gatunku nasion. Niektóre skupy nasion oferują samodzielny odbiór towaru na terenie całego kraju. Wówczas po stronie skupu leży załadunek, transport oraz rozładunek nasion.

Jeśli materiał siewny spełnia określone normy, trafia do odpowiednich magazynów. Pomieszczenia te muszą spełniać określone standardy, tak aby właściwie zabezpieczać nasiona przed czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami czy gryzoniami.

W kolejnych etapach nasiona, które trafiają do skupuprzetwarzane. Produkty z nich wytworzone są następnie sprzedawane. Niektóre punkty skupu nasion, jak np. Street Retail wyposażone są w specjalistyczne laboratoria, gwarantujące prawidłową ocenę dostarczanego zboża. W laboratoriach specjalistycznym badaniom poddawane są również produkty powstające z nasion, które następnie opatrzone są stosownymi certyfikatami jakości.

Jakie nasiona warto oddać do skupu?

Jednym z popularniejszych płodów rolnych, które przyjmują skupy, są nasiona rzepaku. Skupy pozyskują z niego np. olej techniczny, spełniający wymogi oleju spożywczego. Z kolei powstający podczas wytwarzania oleju, makuchu rzepaku jest często odsprzedawany innym podmiotom. Z racji tego, że nie jest on poddawany dalszej obróbce, nie traci swoich właściwości. Jest on źródłem wysokiej jakości składników pokarmowych oraz kwasów tłuszczowych.

Na rzepaku można zarobić dużo więcej, niż na uprawie zbóż. Jednak jest on rośliną bardzo wymagającą. Rzepak ma duże potrzeby pokarmowe, dlatego cena, jaką można uzyskać za nasiona, jest także nieco wyższa w porównaniu do nasion zbóż.

Materiał partnera