separatory ropopochodne

Jak działają separatory ropopochodne?

Według aktualnych przepisów, w separatory ropopochodne powinny zainwestować przedsiębiorstwa, które w wyniku swojej działalności doprowadzają do kontaktu substancji ropopochodnych i olejów mineralnych z wodą. Przykładem takich firm są warsztaty mechaniczne czy myjnie samochodowe. W artykule wyjaśniamy, czym jest taki separator, jak działa oraz w jakich branżach urządzenie to znajdzie swoje zastosowanie. 

Zasada działania separatorów ropopochodnych

Separatory ropopochodne (osadniki), zwane też separatorami koalescencyjnymi, to urządzenia przepływowe, które służą do podczyszczania wód opadowych i różnego rodzaju ścieków technologicznych. Odbywa się to za pomocą procesów separacji cząstek, flotacji i sedymentacji, a następnie opadania części zawiesiny. Przebieg tych zjawisk umożliwia specjalna budowa urządzenia. Wkłady zwiększają powierzchnię aktywną w osadniku i przyczyniają się do zwiększenia efektywności oddzielania niepożądanych frakcji ropopochodnych. Urządzenie wyposażone jest też w odpowiednie zabezpieczenie w postaci zamknięcia pływakowego. Funkcją tego elementu jest odprowadzenie ścieków do odbiornika naturalnego lub kanalizacji oraz zapobieganie przepełnianiu się zbiornika separatora. Osadniki do mechanicznego oddzielania emulsji i olejów mineralnych ze ścieków można nabyć w firmach branżowych. Przykładem takiego przedsiębiorstwa działającego na polskim rynku jest producent odwodnień AS PPH

Zastosowanie separatorów ropopochodnych

Separatory koalescencyjne wymagane są wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba oczyszczenia wód deszczowych i ścieków technologicznych z olejów mineralnych, benzyny, smarów i innych cieczy ropopochodnych. Najczęściej urządzenia te wykorzystywane są w takich obiektach, jak:

  • parkingi,
  • myjnie samochodowe,
  • warsztaty mechaniczne,
  • miejsca składowania pojazdów,
  • zakłady przemysłowe.

Zgodnie z obowiązującym prawem, separator ropopochodny jest obowiązkowym wyposażeniem w miejscach, w których w wyniku procesów produkcyjnych następuje kontakt substancji ropopochodnych z wodą. Poza tym, osadniki przeznaczone są również dla osób prywatnych. Warto zainwestować w osadniki wówczas, gdy istnieje zagrożenie wycieku substancji szkodliwych w przydomowym garażu do okolicznych wód gruntowych. Rozwiązanie to zaleca się szczególnie wtedy, gdy gospodarstwo domowe pobiera jednocześnie wodę z własnej studni. 

Materiał partnera