Ogrzewacze płaszczowe do beczek

Jak działają ogrzewacze płaszczowe do beczek i zbiorników IBC?

Zmiany temperatury wiążą się zwykle ze zmianami właściwości substancji. Mogą one gęstnieć lub ulegać rozrzedzaniu, a także zmieniać stan skupienia. Transport lub przygotowanie do użycia w procesach technologicznych może wymagać podgrzania substancji do określonej temperatury. Do takich zastosowań najlepiej wykorzystywać nowoczesne ogrzewacze płaszczowe, które nadają się zarówno do utrzymania temperatury substancji w beczkach, jak i zbiornikach paletowych.

Problemy z temperaturą i gęstością materiałów i półproduktów

Wiele substancji używanych w zastosowaniach przemysłowych w dużym stopniu zmienia swoje właściwości w zależności od temperatury. Część z nich jest dość czuła na nawet na niewielkie wahania temperatury. Zbytnie zgęstnienie półproduktów wykorzystywanych na różnych liniach technologicznych może powodować problemy z tempem opróżniania beczek czy zbiorników. Skutkiem tego bywają opóźnienia czy nawet całkowite wstrzymanie pracy innych urządzeń.

Dużym problemem może też być marnowanie części substancji, które pozostają we wnętrzu pojemników. Nawet niewielkie ilości takich produktów pozostające w opakowaniu mogą przekładać się na znaczący wzrost kosztów, jeśli uwzględni się skalę ich użycia – tłumaczy ekspert z firmy Tom-El, specjalizującej się w produkcji różnych rodzajów ogrzewania elektrycznego.

Przy różnych procesach logistycznych zwykle dość łatwo zapewnić optymalną temperaturę substancji wymagających schłodzenia. Najczęściej są one przechowywane w chłodniach lub mroźniach, a do ich przewozu używa się samochodów wyposażonych w odpowiednie agregaty chłodnicze. Trudniejsze jest jednak odwrócenie sytuacji i utrzymanie bardzo konkretnej dodatniej temperatury.

Podobnym wyzwaniem może być niekiedy zabezpieczenie ładunku przed zamarznięciem. Nie zawsze można w pełni kontrolować temperaturę składowania na różnych etapach przewożenia danej substancji. Nie w każdym przypadku można też przewidzieć ewentualne opóźnienia czy awarie środków transportu. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z cennymi substancjami, które mogą bezpowrotnie utracić swoje właściwości wskutek znacznego obniżenia temperatury, podejmowanie ryzyka może okazać się nieopłacalne.

Zastosowanie i funkcjonowanie ogrzewaczy płaszczowych

Jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami powodowanymi przez zmiany gęstości związane z temperaturą oraz kłopoty z zamarzaniem różnych substancji jest używanie ogrzewaczy płaszczowych. Dają one możliwość podgrzania lub utrzymania temperatury pojedynczego opakowania – beczki czy zbiornika IBC, a przez to uzyskania optymalnej temperatury substancji, która się w nich znajduje.

Ogrzewacze płaszczowe wykorzystują ciepło pozyskiwane za pośrednictwem elastycznych grzałek elektrycznych. Elementy grzejne wykorzystują prąd zmienny o napięciu 230 V lub 110 V, w zależności od wersji. Mogą pracować z dużą mocą, od 1300 W do 3000 W.

Ogrzewacze wykonuje się z materiałów w pełni bezpiecznych, dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy kosmetycznym. Dzięki wyposażeniu w termostaty istnieje możliwość bardzo dokładnego określenia pożądanej temperatury. W przypadku, gdy ważne jest bardzo równomierne rozgrzewanie ładunku, można zastosować nawet 3 działające niezależnie jednostki kontrolujące osiągane parametry (ogrzewacze 3 sekcyjne).

Wszystkie ogrzewacze płaszczowe do beczek i pojemników IBC mogą być bardzo dokładnie dopasowane do kształtów pojemników dzięki specjalnym pasom i klamrom.

Materiał partnera