Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to niezawodne systemy, uzdatniające ścieki w sposób naturalny. Zasada ich działania jest bardzo prosta. W tego typu oczyszczalniach do usuwania związków organicznych wykorzystywane są bakterie. Jednocześnie nie istnieje konieczność stosowania dodatkowych środków i substancji chemicznych. Oczyszczalnie EKO-BIO spełniają restrykcyjne normy dotyczące wyprowadzania ścieków do wód i ziemi.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w praktyce

W biologicznych oczyszczalniach ścieków nieczystości są poddawane oczyszczaniu w jednym zbiorniku podzielonym na komory. W komorze denitryfikacji odbywa się proces beztlenowy, kiedy to zanieczyszczenia są wstępnie filtrowane i dochodzi do redukcji związków azotu. Następnie osad podlega oczyszczaniu w komorze nitryfikacji, gdzie do reakcji dopuszczony jest tlen. Wówczas ze ścieków eliminowane są m.in. amoniak i sole amonowe. Zarówno denitryfikacja, jak i nitryfikacja są przeprowadzane przy użyciu szczepów bakterii. Z komory tlenowej nieczystości trafiają do osadnika wtórnego, a w nim zachodzą procesy recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej osadu. Czynny osad jest przepompowywany między osadnikiem a komorą beztlenową, dając duże zagęszczenie osadu. Niektóre modele oczyszczalni dysponują komorą biologiczną, która pracuje wykorzystując metodę osadu czynnego z biologicznym złożem. Pozbawione większości zanieczyszczeń ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie znajduje się wkład sedymentacyjny filtrujący osad. Oczyszczone ścieki, niezależnie od metody, cechują się wysoką czystością i mogą być odprowadzone do środowiska naturalnego lub wykorzystane do prac gospodarczych (np. podlewania trawników).

Obowiązki użytkownika oczyszczalni EKO-BIO

Oczyszczalnie biologiczne działają w sposób w pełni niezależny, tym niemniej konieczne jest ich okresowe doglądanie. Osady nagromadzone w komorze denitryfikacyjnej powinny być cyklicznie usuwane. Czynności tej nie trzeba jednak powtarzać zbyt często – raz w roku spokojnie wystarczy. Innym obowiązkiem użytkownika oczyszczalni EKO-BIO jest konieczność regularnego dostarczania bakterii. Są one dostępne do nabycia w formie gotowych preparatów. Pracami montażowymi oraz serwisem oczyszczalni powinni zająć się specjaliści (chyba że potrafimy zamontować oczyszczalnię samemu; niektóre firmy dają taką możliwość bez utraty gwarancji). Najlepiej ufać firmom sprawdzonym na rynku, słynącym z wysokiej jakości oczyszczalni biologicznych. Tego typu rozwiązania oferuje np. firma EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca koło Łodzi. Na stronie internetowej wspomnianego przedsiębiorstwa można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących zasad funkcjonowania oczyszczalni EKO-BIO. To pouczająca lektura dla osób, które planują zainwestować w tego typu oczyszczalnię.

Materiał partnera