System bezpiecznego dokowania

Jak działa nowoczesny system bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE?

System bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE w sposób kompleksowy obejmuje poszczególne elementy doku przeładunkowe dla pojazdów, tworząc w ten sposób skomunikowaną ze sobą sieć, które w czasie rzeczywistym reaguje na działania pracownika magazynowego, kierowcy oraz ruch pojazdu. Dzięki temu prace przeładunkowe odbywają się nie tylko sprawniej, lecz również zminimalizowane zostaje ryzyko wypadku.

Na jakiej zasadzie działa system bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE?

W pierwszej kolejności kierowca ciężarówki cofa naczepę w kierunku doku przeładunkowego. Pomaga mu w tym zewnętrzny sygnalizator świetny, który kolorami zielonym i czerwonym informuje go, czy tył ciężarówki jest w prawidłowej odległości od rampy przeładunkowej.

Po ustawieniu pojazdu kierowca ma za zadanie podłożyć pod tylne koła klin, w taki sposób, by przestrzeń między powierzchnią opony a klina wynosiła około 1-2 cm. Dzięki umieszczonym w nich czujnikom optycznym zostaje przesłana informacja do sygnalizacji świetlnej wewnętrznej (żółty kolor), że można rozpocząć połączenie stacji dokującej z pojazdem. Zadaniem pracownika magazynowego jest otworzenie bramy oraz uruchomienie rampy, której warga powinna znaleźć się na pojeździe.

W momencie, gdzie rampa zostanie prawidłowo położona na naczepie, sygnalizacja świetlna zewnętrzna zmienia kolor na czerwony, natomiast sygnalizacja świetlna wewnętrzna na zielony, który daje znak, że można rozpocząć prace przeładunkowe. Jeśli w trakcie prac dojdzie do przesuwania się pojazdu lub kliny pod kołami zostaną zabrane, wtedy system DOK-ELSAFE uruchomi alarm dźwiękowy oraz wizualny.

Po zakończeniu prac przeładunkowych należy ustawić rampę w pozycji wyjściowej. Dopiero w tym momencie można bezpiecznie usunąć kliny. Zakończenie prac zostanie zakomunikowane przez sygnalizatory świetlne – kolor zielony zostanie wyświetlony na zewnątrz – natomiast kolor czerwony pojawi się wewnątrz.

System bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE opracowała firma Elko z Kalisza, która również zajmuje się jego dystrybucją oraz montażem.

Co wchodzi w skład systemu bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE?

System bezpiecznego dokowania DOK-ELSAFE jest silnie skomunikowanym systemem kompleksowym, co oznacza, że w jego skład wchodzą wszystkie elementy doku przeładunkowego dla samochodów ciężarowych. Należą do nich:

  • Sygnalizator świetlny zewnętrzny i wewnętrzny;
  • Sygnalizator dźwiękowy;
  • Brama segmentowa;
  • Klin blokujący z czujnikiem optycznym;
  • Rampa przeładunkowa;
  • Uszczelnienie bramowe;
  • Centrala sterująca DOK-ELSAFE.
Materiał partnera