odszkodowanie za szkody górnicze

Jak domagać się odszkodowania za szkody górnicze?

Praca w kopalniach umożliwia wydobywanie węgla kamiennego, brunatnego oraz innych przydatnych surowców. Niestety ma ona również wpływ, często negatywny, na okoliczne tereny. Zdarza się, że w ich wyniku straty ponoszą osoby prywatne. Jak zatem ubiegać się o odszkodowanie, kiedy dojdzie do powstania szkód na skutek prac górniczych? Czytaj dalej, aby się tego dowiedzieć.

Charakter szkód górniczych

Niektórzy mogą się zastanawiać, na czym w zasadzie polegają szkody związane z pracami górniczymi. Otóż najczęściej cierpią na tym grunty (również rolne) oraz różnego rodzaju budynki. Możliwe jest nie tylko zawalenie czy osunięcie się ziemi, ale również podtopienia lub nadmierne osuszenia.

Możliwe jest otrzymanie odszkodowania za szkody górnicze, jednak ubieganie się o nie nie zawsze jest łatwe. Odpowiedzialna za wypłacenie stosownej rekompensaty jest dana kopalnia. W zebraniu dowodów na obecność i przyczyny szkód mogą pomóc badania geologiczne.

Specjaliści zbadają wówczas grunt i ocenią, jaki wpływ na jego modyfikację miały prace górnicze. Czasem pomoc doświadczonych profesjonalistów jest niezbędna, aby dowieść swoich racji i uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie. Zdecydowanie warto poświęcić im zatem tę kwestię.

Uzyskiwanie odszkodowania – jak to przeprowadzić?

Pierwszą formalnością związaną z ubieganiem się o odszkodowanie za szkody górnicze jest złożenie odpowiedniego wniosku. Następnie należy udowodnić, że praca kopalni przyczyniła się do powstania zniszczeń lub zniekształceń terenu.

Wniosek składa się do konkretnego zakładu górniczego, a jeśli jego przedstawiciele nie zgodzą się na zawarcie ugody w ciągu 30 dni, sprawę można rozwiązać drogą sądową. Oczywiście w uzasadnieniu ubiegania się o odszkodowanie mogą pomóc wyspecjalizowani geodeci, na przykład ci z firmy MET-GEO.

Prace górnicze mogą powodować szkody prowadzące do poważnych strat materialnych. Warto zatem zgłosić uszkodzony budynek lub zdeformowany grunt, aby kopalnia, która jest za nie odpowiedzialna, miała szansę na udzielenie rekompensaty finansowej lub naprawę zniszczeń. Badania gruntu są niezwykle ważne również przed rozpoczęciem realizacji inwestycji budowlanych. Warto skontrolować obecność ewentualnych szkód górniczych i w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo użytkowników danego terenu. Co do odszkodowań, należy z kolei pamiętać o tym, że szkody górnicze ulegają przedawnieniu po 5 latach od ich zauważenia.

Materiał partnera