Widły w wózku widłowym

Jak dobrać optymalną długość wideł do wózka widłowego?

Nie ma uniwersalnej długości wideł w wózku widłowym, która zaspokajałaby optymalnie wszystkie potrzeby transportowe. Za każdym razem długość wideł powinna być dostosowana do gabarytów ładunku. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie kilku par wideł o różnych długościach lub stosowanie popularnych przedłużek. 

Zdecydowanie najpopularniejszą i najczęściej stosowaną długością wideł jest 1200 mm. To rozmiar mieszczący się dokładnie po środku skali, której dolną granicę wyznaczają widły o długości 800 mm, a górną widły 2400 mm. Ich wybór jest podyktowany przede wszystkim gabarytami ładunku, ale też pozostaje w ścisłym związku z udźwigiem wózka. 

Jak dobrać długość wideł do gabarytów ładunku? 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze długości wideł? Praktycznej porady udziela przedstawiciel firmy Nikoalexoferującej wózki widłowe nowe i używane: – Należy tak dobrać długość wideł, aby zapewnić ładunkowi stabilność w czasie podnoszenia i transportu, a jednocześnie nie spowodować ryzyka utraty stateczności i wywrócenia się wózka. Pierwszy cel osiągniemy tylko wtedy, gdy widły będą sięgały za połowę, a dokładnie poza środek ciężkości podnoszonego ładunku. Jeżeli widły nie sięgają przynajmniej do ¾ ładunku (mierząc od czoła wideł) przy hamowaniu czy lekkim zachwianiu wózka ładunek może spaść z wideł. Przed utratą stateczności można zabezpieczyć się, jeżeli właściwie odczytujemy diagram udźwigu wózka i rygorystycznie je stosujemy. 

Diagram udźwigu jasno pokazuje, że im dalej środek ciężkości ładunku odsunięty jest od czoła wideł, tym mniejszy jest udźwig i mniejsza bezpieczna wysokość podnoszenia. Dlatego najdłuższe modele wideł wymagają wózków odpowiednio dużym udźwigu. Chodzi o to, aby – pomimo znacznego odsunięcia środka ciężkości – zachować możliwość podnoszenia ładunków o znacznej masie na wysokość potrzebną np. do załadowania samochodu ciężarowego. Szczególnie istotna jest kontrola maksymalnej wysokości bezpiecznego podnoszenia. Zlekceważenie wartości granicznych z diagramu udźwigu może zakończyć się przewróceniem się wózka. 

Kiedy przydają się długie, a kiedy krótkie widły? 

Krótkie widły ułatwiają manewry w wąskich przestrzeniach alejek magazynowych, pomiędzy wysokimi regałami, gdzie wykorzystuje się wózki typu reach truck. Nadają się do przemieszczania, układania na regałach i pobierania palet o standardowych wymiarach 1000×1200 mm oraz 800×1200 mm. 

Najdłuższe, ponad 2-metrowe widły znajdują zastosowanie w dużych halach magazynowych, w których składowane są towary o niestandardowych wymiarach, wymagające dostosowanych do nich palet. Długie widły przydają się przy transporcie i sztaplowaniu ładunków paletowych o stosunkowo niewielkiej wadze. W takich sytuacjach długie widły pozwalają pobierać jednorazowo dwie lub trzy palety. Do typowych sytuacji wymagających użycia długich wideł należy rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych. W czasie rozładunku często zachodzi konieczność “dosięgania” do dalej ustawionych palet czy radzenia sobie z niestandardowo długimi i wąskimi ładunkami. Długie widły umożliwiają też szybszy załadunek i transport pustych dużych ilości kontenerów, skrzynek i innych lekkich obiektów o znacznych gabarytach.  

Lepsza jest nowa para wideł czy przedłużki? 

Nie ulega wątpliwości, że przy obsłudze dużych ilości określonego typu ładunków najlepiej sprawdzają się widły o długości ściśle dopasowanej do gabarytów ładunków. Jeżeli jednak w czasie dniówki zachodzi konieczność wielokrotnej zmiany długości wideł, ich montaż i demontaż na karetce może być bardzo uciążliwy i wiązać się z niepotrzebną stratą czasu. W takich okolicznościach o wiele wygodniejsze będzie zastosowanie przedłużek. Jeżeli korzystamy z tego rozwiązania, powinniśmy pamiętać, że widła nie może być krótsza niż 60% przedłużki. Np. na widłach o długości 1200 mm można zamontować przedłużki nie przekraczające 2000 mm. 

Ciekawą propozycją, która maksymalnie usprawnia przedłużanie wideł, są widły teleskopowe. Występują one zarówno w prostszej wersji obsługiwanej ręcznie, jak też w postaci zdalnie sterowanych teleskopów, które można wydłużać i skracać bez opuszczania kabiny i przerywania pracy.

Materiał partnera