Przegląd lokomotywy

Jak często należy wykonywać przeglądy lokomotyw?

Lokomotywy spalinowe to bardzo skomplikowane maszyny, złożone z wielu elementów. W związku z tym, istnieje potencjalne ryzyko awarii jednego z komponentów wchodzących w skład lokomotywy. W celu uniknięcia tragicznego wypadku, należy wykonywać regularne przeglądy lokomotyw. Mogą być one przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w odpowiednich warunkach, najlepiej specjalnej hali. Jaka jest wymagana częstotliwość przeglądów lokomotyw spalinowych?

Kiedy zrobić przegląd?

Wyróżnia się kilka rodzajów przeglądów i każdy z nich wykonuje się w innej częstotliwości. Sprawdzane są podczas nich różne aspekty pracy lokomotywy. Przeglądy można podzielić na: kontrolne, okresowe, międzyokresowe oraz sezonowe.

Najbardziej podstawowy jest przegląd kontrolny, który wykonuje się codziennie lub co kilka dni. Trzeba go przeprowadzić przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu pojazdu szynowego. Nie trzeba w ramach tego przeglądu demontować podzespołów.

Bardziej szczegółowy jest przegląd okresowy, który przeprowadza się średnio co 45 dni. Lokomotywa musi być bowiem sprawdzona w przerwach w eksploatacji. Istnieje możliwość konieczności demontażu niektórych elementów maszyny w celu dokładnej rewizji.

Specjalista z firmy Paulus z Gliwic, działającej w branży kolejowej, mówi: Termin kolejnych okresowych przeglądów określa się na podstawie ilości dni, w których lokomotywa czynnie pracowała. W przypadku, kiedy dana maszyna działa w nierównomiernych odstępach czasu, okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie powinien przekraczać 90 dni.

Dokładne przeglądy

Przegląd międzyokresowy to najbardziej szczegółowe sprawdzenie stanu lokomotywy. Odbywa się w połowie cyklu naprawczego, kiedy pojazd jest wyłączony z ruchu. Aby przegląd był precyzyjny, sprawdza się nie tylko całokształt pracy lokomotywy, ale też kontroluje stan poszczególnych podzespołów.

Sezonowe przeglądy lokomotywy wykonuje się dwa razy w roku: przed zimą i przed latem. W dniach od 15 września do 30 października należy wykonać przegląd zimowy, natomiast letni przypada na okres między 1 kwietnia a 15 maja.

Przeglądy o mniejszej wadze można przeprowadzić za pomocą tylko kanału rewizyjnego. Natomiast dokładna kontrola pojazdu powinna odbywać się w specjalnie przystosowanej do tego celu hali, nazywanej lokomotywownią. Dobrze zaprojektowana hala gwarantuje bezpieczeństwo pracowników w trakcie przeglądu oraz umożliwia sprawdzenie każdego elementu lokomotywy.

Lokomotywownia jest wyposażona w tor przelotowy, kanał rewizyjny, a także pomosty robocze, dzięki którym możliwe są prace na wysokościach. Każde stanowisko pracy jest wyposażone w urządzenia służące do nabierania wody, oleju, czy paliwa.

Materiał partnera