czyszczenie i udroznianie kanalizacji

Jak często należy przeprowadzać czyszczenie kanalizacji?

Ścieki, które spływają kanalizacją, często niosą ze sobą substancje, które doprowadzają do jej stopniowego blokowania. Powstające zatory powodują „wybijanie” nieczystości w innym miejscu systemu kanalizacyjnego, powodując duże zniszczenia. Zachowanie odpowiedniej drożności będzie więc niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Ze względu na ryzyko tworzenia się złogów i formowania czopów kanalizacja musi być regularnie poddawana czyszczeniu.

Co prowadzi do zatykania się rur i jak temu zaradzić?

Powodem zatykania się kanalizacji jest gromadzenie się na jej ściankach różnego rodzaju osadów. Do najgroźniejszych należy tłuszcz, który jest w stanie przylegać nawet do stosunkowo gładkich powierzchni. Jest on o tyle problematyczny, że „doklejają” się do niego także inne substancje, takie jak drobiny rdzy pochodzącej z instalacji wodociągowej, tworzący się kamień kotłowy czy zanieczyszczenia w postaci piasku lub ziemi. Do powstawania zatorów przyczyniają się także tworzywa sztuczne, włosy lub wrzucane do kanalizacji materiały higieniczne i środki czystości np. fragmenty mydła.

Sposobem na radzenie sobie z niedrożnością jest czyszczenie kanalizacji. Najskuteczniejszą technologią jest korzystanie z urządzeń wysokociśnieniowych. Pracują one za sprawą silnego strumienia cieczy, który elastycznym przewodem jest doprowadzany do przemieszczającej się w rurach głowicy wyposażonej w dysze ukierunkowujące strugę do przodu oraz na ścianki rury. Ruch głowicy jest możliwy dzięki temu, że część wody jest kierowana na ścianki znajdujące się za nią pod odpowiednim kątem. Przywracanie drożności kanalizacji metodą ciśnieniową wymaga odpowiedniego sprzętu. W razie problemów jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistycznej firmy. Czyszczenie kanalizacji w Łodzi w tej technologii wykonuje m.in. Zakład Usług Asenizacyjnych.

Kiedy warto zlecać czyszczenie kanalizacji?

Czyszczenie kanalizacji będzie niezbędne, gdy w rurach powstanie zator i stracą swoją drożność. Odpowiednią interwencję warto jednak przeprowadzić już wcześniej na etapie gromadzenia się osadu i zawężania światła rur. Do wezwania specjalizującej się w czyszczeniu kanalizacji firmy, np. Zakładu Usług Asenizacyjnych, powinny skłaniać problemy z tempem spływania wody i wszystkie obserwowane zaburzenia tego procesu. Częstotliwość czyszczenia kanalizacji zależy w dużej mierze od stanu rur i ich rodzaju. Jeśli powierzchnia jest chropowata i zużyta osady będą gromadziły się szybciej. Do ich powstawania przyczyni się też zbyt mały spadek.

Materiał partnera