Przegląd kasy fiskalnej

Jak często należy dokonywać przeglądu kasy fiskalnej?

Coraz więcej przedsiębiorców podlega obowiązkowi ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej. Podatnicy są zobowiązani stosować kasy rejestrujące przy sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Prawo nakłada na posiadaczy kas fiskalnych pewne obowiązki, jednym z nich jest regularnie przeprowadzanie przeglądów. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary finansowe. Dlatego trzeba mieć świadomość, jak często należy dokonywać przeglądu kas rejestrujących oraz gdzie można go przeprowadzić.

Przegląd kasy fiskalnej – najważniejsza zasady

Zgodnie z art. 54 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących przeglądu technicznego kasy należy dokonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Dotyczy to również kas online. Momentem, od którego należy liczyć okres dwuletni, jest data ostatniego przeglądu technicznego, a w przypadku pierwszego przeglądu okres ten rozpoczyna się od dnia fiskalizacji kasy. Warto wspomnieć, że nie ma obowiązku dokonywania przeglądów kasy w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli w tym czasie nie prowadzi się ewidencji.

W przypadku kas fiskalnych używanych w taksówkach przeglądu należy dokonywać nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą, ale nie rzadziej niż co 25 miesięcy. Przeglądu technicznego kasy dokonuje się w serwisach kas fiskalnych. Istnieje wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu. Listę uprawnionych do serwisowania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Każda kasa fiskalna posiada własną książkę serwisową, należy w niej odnotować przeprowadzenie przeglądu technicznego. Serwisem kas oraz urządzeń fiskalnych zajmuje się np. firma TaniaKasa.

Kara za brak przeglądu kasy fiskalnej

Wielu posiadaczy kas fiskalnych skorzystało z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Na podstawie ustawy o VAT, przedsiębiorca może odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu. Jednak jeśli przegląd kasy nie zostanie przeprowadzony w okresie trzech lat od rozpoczęcia jej używania, właściciel będzie musiał zwrócić ulgę, którą otrzymał. Oprócz tego za niewykonanie w terminie przeglądu kasy fiskalnej każdemu przedsiębiorcy grozi też kara pieniężna w wysokości 300 zł za kasę.

Materiał partnera