laserowe cięcie rur

Jak ciąć laserowo rury i profile?

Lasery już na dobre zagościły w różnych branżach przemysłowych. Urządzenia emitujące wysokoenergetyczne, skoncentrowane wiązki promieniowania wykorzystywane są w różnych procesach technologicznych, między innymi cięciu różnego rodzaju elementów, takich jak rury i profile metalowe. Jak wygląda proces cięcia takich elementów i jakie czynniki mają na niego wpływ?

Wszystko zaczyna się w komputerze

Współczesne wycinarki laserowe to urządzenia CNC, czyli sterowane komputerowo. A zatem cała procedura cięcia elementów jest wykonywana automatycznie, bez bezpośredniego udziału operatora. Nie oznacza to jednak, że wystarczy uruchomić maszynę, by ta wykonała całą pracę. Pierwszym etapem jest wykonanie projektu, który posłuży komputerowi sterującemu za instrukcję. Projekty takie wykonuje się przy pomocy oprogramowania CAD (Computer Aided Design), umożliwiającego tworzenie dokumentacji technicznej trójwymiarowych obiektów. CAD to nie jedyny program niezbędny do obsługi wycinarki. Ważne są również programy typu CAM (Computer Aided Manufacturing), których zadaniem jest integrowanie fazy projektowania z fazą wytwarzania – a więc przekładanie danych z projektu na język zrozumiały dla komputera sterującego. Na podstawie tych parametrów CAM opracowuje ścieżki, po których musi być prowadzona wiązka lasera, by uzyskać obiekt identyczny z pierwowzorem. Następnie tworzy kod sterujący dla urządzenia. Po przetworzeniu projektu oraz ustawieniu dodatkowych parametrów wycinarka jest gotowa do cięcia.

Wybór odpowiedniego urządzenia

Stworzenie projektu ostatecznego produktu jest ważne, należy jednak pamiętać, że wycinarki laserowe, podobnie jak każde inne urządzenie, ma pewne ograniczenia co do właściwości ciętych produktów.. Przykładowo wycinarka laserowa Fiber SF6020T, którą możemy znaleźć w ofercie firmy Maszyny Polskie może zostać wykorzystana do cięcia rur o średnicy od 20 do 200 mm – radzi sobie również z profilami o średni od 20 do 140 mm, zaś obszar roboczy ma długość 6000 mm. Parametry tego typu należy uwzględniać w czasie projektowania elementów. W przeciwnym wypadku może okazać się, że wycinarka nie będzie w stanie ich wykonać.

Jakie są zalety cięcia rur laserem?

Cięcie laserowe nie bez przyczyny cieszy się rosnącą popularnością w różnych branżach przemysłu. Jest to metoda nie tylko wydajna, szybka i ekonomiczna, ale również bardzo precyzyjna – w krótkim czasie pozwala wykonać wiele elementów o parametrach w 100% zgodnych z projektem.

Materiał partnera