automatyzacja przemysłowa

Jak automatyzacja przemysłowa wpłynie na rynek pracy?

Automatyzacja przemysłowa to proces postępujący i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Nic dziwnego, skoro z perspektywy przedsiębiorcy automatyzacja procesu przemysłowego niesie za sobą ogromne korzyści biznesowe. Wykorzystywanie innowacyjnych maszyn pozwala osiągać lepsze rezultaty – czynności wykonywane są precyzyjniej i szybciej, a ryzyko popełnienia błędu utrzymywane jest na minimalnym poziomie.

Jakie stanowiska są najbardziej zagrożone?

Pomimo że branża przemysłowa nie jest jedynym sektorem, na który wpłynie proces automatyzacji, to właśnie ten obszar na rynku pracy w Polsce ulegnie największym przemianom. Według przeprowadzanych badań aż 50% miejsc pracy w przetwórstwie przemysłowym jest zagrożonych, a warto zaznaczyć, że w tym sektorze w Polsce zatrudnionych jest ponad 20% wszystkich pracujących osób.

Natomiast w obrębie wszystkich stanowisk pracy w przetwórstwie przemysłowym najbardziej zagrożone będą oczywiście te związane z wykonywaniem powtarzalnych czynności, niewymagających angażowania umiejętności miękkich (takich jak umiejętność rozwiązywania problemów czy komunikacja). Można wymienić tutaj takie stanowiska, jak: operator, maszynista, monter czy drukarz.

W wynikach badań może zaskakiwać natomiast to, że przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce, które przeprowadzają automatyzację procesów, przewidują wzrost zatrudnienia w kolejnych latach, a nie redukcję – można tutaj mówić nawet o wzroście wynoszącym 20%. Jak to możliwe?

Automatyzacja a nowe stanowiska pracy

Automatyzacja sektora przemysłowego wpłynie na konieczność stworzenia nowych stanowisk pracy w obrębie działalności przedsiębiorstw. Wśród nowych obowiązków, które pojawiają się wraz z rozwojem automatyzacji przemysłowej, można wyróżnić m.in. zarządzanie maszynami i programowanie. Oznacza to, że część pracowników, aby utrzymać ciągłość zatrudnienia w firmie, będzie musiała uzyskać kwalifikacje spełniające nowe wymagania pracodawców.

Wielu przedsiębiorców (mowa tutaj nawet o 80% pracodawców w branży przemysłowej) wyraża chęć szkolenia już zatrudnionych pracowników, by podnieść ich kwalifikacje – również ze względu na fakt, że rynek pracy nie jest jeszcze przepełniony specjalistami, na których już niedługo będzie ogromne zapotrzebowanie.

Pracownik firmy Robotigo z Nowych Grocholic, producenta maszyn przemysłowych, komentuje: To prawda, że maszyny mogą wykonywać obowiązki nawet kilku osób, jednak ktoś też musi nadzorować ich pracę. Im więcej maszyn do nadzorowania, tym więcej nowych miejsc pracy.

Lepsze zarobki w branży przemysłowej

Co więcej, zmiana stanowiska na bardziej odpowiedzialne i wymagające wyższych kompetencji zawodowych powinna wpłynąć także na wzrost płac wśród pracowników przemysłowych. Można również założyć, że zadowoleni ze wzrostu dochodów w wyniku automatyzacji procesów przemysłowych przedsiębiorcy będą mogli pozwolić sobie na kilkuprocentowe podwyżki dla pracowników.

Materiał partnera