inżynier

Inżynieria wartości jako trend w różnych branżach przemysłu

Inżynieria wartości jest coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem do optymalizacji działań przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze produkcji przemysłowej. Głównym celem jej stosowania jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów bez uszczerbku na jakości wytwarzanych produktów. Dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększać swoją konkurencyjność w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, wykorzystanie rozwiązań z zakresu inżynierii wartości jest koniecznością.

Historia i teoria inżynierii wartości

Stosowanie inżynierii wartości (Value Engineering) bez wątpienia należy zaliczyć do najważniejszych trendów w zarządzaniu nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Nie jest ona jednak pojęciem nowym. Poszukiwanie możliwie najtańszych i najmniej wymagających sposobów produkcji rozpoczął kryzys gospodarczy wywołany II wojną światową, której skutki społeczeństwa odczuwały jeszcze bardzo długo. Niedobór surowców, ale także zasobów ludzkich stał się bezpośrednim bodźcem do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w zakresie produkcji.

W opublikowanej w 1971 roku pracy Value Engineering: A Systematic Approach Artur E. Mudge definiuje inżynierię wartości jako zorganizowany wysiłek ukierunkowany na analizę funkcji projektu/procesu/produktu, mający na celu osiągnięcie tych funkcji przy najmniejszym możliwym koszcie ich wytworzenia. Istotne jest zatem, by zamierzonej redukcji kosztów towarzyszyło utrzymanie jakości wyprodukowanego obiektu czy dostarczonej usługi. Stąd niezbędnym elementem stosowania inżynierii wartości jest analiza wartości, czyli systematyczna, skuteczna identyfikacja niepotrzebnych kosztów projektu/procesu/produktu, niekreujących wartości danej dla klienta, a więc tych, które można usunąć.

Inżynieria wartości w praktyce

W praktyce gospodarczej pojęcia inżynierii oraz analizy wartości ujmowane są wspólnie i obejmują szereg działań, których efektem ma być osiągnięcie jednocześnie dwóch kluczowych celów: redukcja kosztów (a) i uzyskanie akceptacji przez klienta finalnego obiektu wytwarzania (b), a także ciągła realizacja trzeciego celu, którym jest doskonalenie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa dla zwiększenia rentowności realizowanych projektów (c). Tak rozumiana inżynieria wartości idealnie wkomponowuje się w koncepcję Przemysłu 4.0, a trend na wykorzystanie tego narzędzia w innowacyjnych przedsiębiorstwach wydaje się oczywisty w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym elementem stosowania inżynierii wartości zawsze jest gruntowna analiza kosztów i oczekiwanych efektów ich ponoszenia. Oznacza to, że Value Engineering jest narzędziem uniwersalnym, możliwym do wykorzystania w każdej gałęzi przemysłu. W zależności od branży i profilu działalności przedsiębiorstwa stosowanie inżynierii wartości może przybierać różne formy. W firmach budowlanych może więc oznaczać np. precyzyjne planowaniu inwestycji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania czasu i zasobów ludzkich przy ustalaniu harmonogramów kolejnych etapów budowy. W przedsiębiorstwach produkcyjnych może być realizowana np. przez poszukiwanie tańszych surowców. Znaczne oszczędności bez ryzyka pogorszenia jakości oferowanych produktów przynoszą zmiany organizacyjne, obejmujące m.in. optymalizację procesu zakupowego z wykorzystaniem outsourcingu.

Stosowanie inżynierii wartości napotyka jednak olbrzymi problem, którym jest brak specjalistów. Tymczasem do efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań niezbędna jest rozległa wiedza zarówno z obszaru samej inżynierii wartości, jak i specyfiki branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Rozwiązaniem tego problemu jest konsultacja z zewnętrznym specjalistą. Tego typu usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie dostarcza Grupa Bufab, od dziesięcioleci znana przede wszystkim jako dystrybutor części złącznych. Obecnie Bufab świadczy swoim klientom również usługi z zakresu weryfikacji rentowności istniejących rozwiązań, doradztwa w obszarze doboru najlepszych technologii, a także projektowania. Oprócz bezpośredniej pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, specjaliści z Grupy Bufab organizują też specjalistyczne szkolenia w obszarach projektowania części typu C oraz zarządzania zakupami.

Materiał partnera