transport produkcyjny

Instalacja systemów transportu wewnętrznego. Jak to zrobić?

Systemy transportu wewnętrznego są jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących logistyki. Obecnie systemy te można podzielić na rodzaj działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa. Są bowiem indywidualnie dobierane do danego przedsiębiorstwa i jego potrzeb logistycznych. Mają one duży wpływ na przebieg procesów produkcyjnych. Dlatego warto dowiedzieć się, czym są te urządzenia, jaka jest ich charakterystyka oraz w jaki sposób je instalować.

System transportu wewnętrznego – charakterystyka

Jest to jeden ze składników infrastruktury logistycznej, obejmujący przewożenie osób i rzeczy za pomocą środków transportu, jednak tylko w obrębie przedsiębiorstwa. Do jego zadań należy głównie przemieszczanie materiałów na terenie zakładu.

Jak podkreślają eksperci z firmy Cassioli: „Współczesne środowiska przemysłowe często charakteryzują się dużą zmiennością przepływów materiałów. W oparciu o to spostrzeżenie opracowano nowe architektury systemów sterowania, w celu zapewnienia optymalnych pod względem elastyczności parametrów eksploatacyjnych”. Systemy transportu wewnętrznego można podzielić ze względu na wykonywane prace. Wyróżnia się, między innymi systemy transportu produkcyjnego oraz składowo-magazynowego. Pierwszy z nich obejmuje proces wyrobu i przenoszenia, natomiast drugi – przyjęcia, wysyłki oraz składowania materiałów. Systemy te mają na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się przyjmowaniem i przekazywaniem towarów.

Instalacja systemu transportu wewnętrznego

Jeśli chodzi o instalację tych systemów, należy najpierw uwzględnić indywidualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa. Oprócz tego warto jest przemyśleć, jakie środki transportu wewnętrznego będą niezbędne do wykorzystania w firmie. Mogą to być wózki widłowe, dźwignice lub układnice. O ile te pierwsze są powszechnie znane, o tyle dwa ostatnie mogą być dla niektórych nieznane. Otóż dźwignica to nic innego, jak środek manipulacji prostej. Jest on stosowany do przenoszenia ładunku w pionie lub poziomie i ma ograniczony zakres ruchów. Układnice są to urządzenia, które poruszają się na szynach wzdłuż korytarzy między regałami. Są to konstrukcje jedno- lub dwukolumnowe. Do systemów transportu wewnętrznego zalicza się również urządzenia do składowania, na przykład regały, stojaki, czy podstawki. Są też urządzenia pomocnicze – rampy i pomosty. Jak widać, możliwości jest wiele, należy tylko przemyśleć, które z nich będą odpowiednie dla danego przedsiębiorstwa.

Materiał partnera