Koszt budowy hali stalowej

Ile kosztuje budowa hali stalowej?

Hale stalowe odgrywają coraz większą rolę w budownictwie przemysłowym. Te nowoczesne konstrukcje znakomicie nadają się do budowy obiektów produkcyjnych i magazynowych. Sprawdzają się jako hale do celów rolniczych, logistycznych i handlowych. Spełniają także oczekiwania, jakie stawia się przed obiektami sportowymi. Takie cechy jak szybkość budowy, łatwość demontażu, czy możliwość rozbudowy w dużym stopniu zdecydowały o ich rosnącej popularności. A jakie są koszty ich budowy? Dowiesz się z artykułu.

Jak przebiega budowa hali stalowej?

Budowa hali stalowej to wieloetapowe przedsięwzięcie, które powinno być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb i kosztów.

Budowę hali stalowej można podzielić na kilka etapów:

  • wykonanie projektu hali,
  • zgromadzenie dokumentacji,
  • wykonanie (prefabrykacja) elementów konstrukcyjnych,
  • przeprowadzenie prac ziemnych,
  • montaż hali na placu budowy,
  • prace instalacyjne i wykończeniowe.

Każdy z tych etapów składa się z różnych działań, a ich kosztochłonność zależy od wielu czynników.

Od czego zależy cena budowy hali magazynowej?

Ile kosztuje budowa hali stalowej? To pytanie najlepiej skierować do pracownika firmy Profix, która zajmuje się projektowaniem i budową hal stalowych

„Na tak postawione pytanie nie ma łatwej odpowiedzi. Koszt ten zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich jest wielkość hali. Firmy specjalizujące się w budowie hal stalowych, mogą zaprojektować halę o dowolnej wielkości i kubaturze, jedno lub wielonawową. Drugim czynnikiem wpływającym na koszt budowy jest przeznaczenie i wyposażenie wnętrza hali. Przeznaczenie hali może mieć wpływ na rodzaj zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Dodatkowe wyposażenie obiektu w część socjalną i biurową również wpłynie na zwiększenie kosztów”.

Duże znaczenie przy tworzeniu kosztorysu mają warunki gruntowe, na których ma powstać inwestycja. Koszty zagospodarowania terenu mogą być różne i zależą od usytuowania i stanu  działki. Ważne są też parametry gruntu, od których zależeć będzie rodzaj zastosowanych fundamentów. W regionach narażonych większym obciążeniem śniegiem i wiatrem hale wymagać będą dodatkowych wzmocnień, co również zwiększy koszt budowy.

Koszty związane z przygotowaniem prefabrykatów oraz montażem konstrukcji na placu budowy zależą przede wszystkim od wielkości hali. Pod uwagę należy wziąć również proporcje konstrukcji. Szersza hala wymaga zastosowania dźwigarów o większych przekrojach, wyższa bardziej wytrzymałych słupów. Na szacunki kosztów wpływają powierzchnie ścian oraz dachu, które również zależą od kubatury obiektu.

Kolejnym obciążeniem budżetu inwestycji są koszty związane z instalacjami i wykończeniem hali stalowej. Ten koszt może być bardzo różny i zależeć od ilości oraz rodzaju instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych. Zagospodarowanie terenu wokół hali w drogi dojazdowe, ścieżki oraz zieleń także generuje koszty zależne od powierzchni działki i standardu prac wykończeniowych.

Konkluzja jest oczywista i nie pozwala na proste określenie kosztów budowy hali stalowej. Zależą one od wielu czynników. Analizując oferty firm prowadzących budowy hal stalowych, można założyć, że postawienie konstrukcji wraz z ocieploną obudową dachu i ścian to koszt ok. 500 do 700 zł za metr kwadratowy netto. Do tego dochodzą koszty fundamentów i posadzek oraz koszty instalacji i zagospodarowania terenów.

Jedno jest pewne. Koszty budowy tego typu obiektów przemysłowych są znacznie niższe od kosztów budowy prowadzonej w sposób tradycyjny. Nie da się określić kosztów budowy hali stalowej bez dokładnego kosztorysu. Warto po wycenę prac budowlanych zgłosić się do rzetelnej firmy zajmującej się projektowaniem i wykonawstwem stalowych hal przemysłowych.

Materiał partnera