Hartowanie stali

Ile kosztują usługi hartowania stali?

Oczywiście w gospodarce wolnorynkowej ceny na większość towarów i usług mają charakter umowny, jedynie nieliczne są regulowane przez państwo. W dobrze zorganizowanych gospodarczo krajach istnieją specjalne instytucje, które dbają o to, by nie dochodziło do monopolizacji rynku, co zabezpiecza konsumentów przed nieuzasadnionym windowaniem cen. Rynek stali w Polsce zarówno w zakresie jej wytwarzania jak i przetwarzania jest dosyć mocno rozproszony, co sprawia, że finalne produkty są stosunkowo tanie.

Metodyka szacowania cen usługi hartowania stali

Wiemy, że hartowanienawęglaniewyżarzanieodpuszczanieazotowanie niskociśnieniowe czy węgloazotowanie to metody cieplnej obróbki stali. Każda z tych metod pozwala uzyskiwać określone własności stali, co pozwala produkować z niej przedmioty o różnorodnych zastosowaniach. Niemniej najbardziej znaną i najpopularniejszą z tych metod jest hartowanie stali, które polega na zmianie struktury tego materiału w wysokiej temperaturze, co zwiększa wytrzymałość produkowanych z niego przedmiotów. Mamy do czynienia z różnymi rodzajami hartowania, które mogą bądź to zwiększać wytrzymałość mechaniczną całego produkowanego elementu, bądź tylko jego wierzchniej warstwy. Poszczególne przedmioty mogą być hartowane, w zależności od ich wielkości, pojedynczo lub też w większych partiach, co rzecz jasna musi mieć swoje odzwierciedlenie w cenie finalnego produktu. Wartość usługi hartowania stali zawiera też koszty stałe, do których będzie należała chociażby amortyzacja dosyć drogich urządzeń hartowniczych, w tym przede wszystkim pieców. Oczywiście czynników wpływających na ostateczną cenę hartowania przedmiotów ze stali jest znacznie więcej, z tego też powodu ustalenie sztywnego cennika na tę usługę byłoby zadaniem dosyć karkołomnym. Specjaliści z firmy P.P.H.U. GŁOWACKI i S-ka S.C. z Radomia mówili nam, że najprostsze będzie tutaj powiązanie ceny hartowania  stali z wagą obrabianych elementów.

Przykładowe ceny hartowania stali

Zgadzając się co do zasady z naszymi rozmówcami, musimy się jednak zastrzec, że przyjęcie ceny hartowania przedmiotów stalowych w uzależnieniu od ich wagi, może być jedynie wstępnym obliczeniem szacunkowym. Jak powiedzieliśmy wcześniej, hartowane elementy mogą mieć bardzo odmienne wielkości i kształty, więc także czasochłonność i energochłonność ich obróbki mogą być różne. Za punkt wyjścia dla takiego szacunku można przyjąć następujące wartości:

  • 20 do 40 zł za 1 kilogram przy całej wadze 10 kg,
  • 5 do 15 zł za 1 kilogram przy łącznej wadze 500 kg.

Jeszcze inaczej szacuje się cenę obróbki cieplnej stali do produkcji narzędzi tnących i noży. W zależności od rodzaju stali przyjmuje się tutaj:

  • 25 do 40 zł za narzędzia o 20 cm długości,
  • od 70 zł wzwyż za narzędzia od 50 cm.

Najczęściej jednak ostateczna cena hartowania stali lub przedmiotów z niej wykonanych ustalana jest indywidualnie już na podstawie o poniesionych kosztów obróbki.

Materiał partnera