halas przemyslowy pomiar

Hałas przemysłowy. Skąd się bierze i dlaczego należy go mierzyć?

Długotrwały hałas przemysłowy w środowisku pracy może bardzo niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka. Przebywanie w nadmiernym hałasie skutkuje nie tylko uszkodzeniem, ale nawet całkowitą utratą słuchu. Hałas może także powodować zmiany całego układu nerwowego, zakłócenia czynności wzroku, a nawet obniżenie precyzyjności ruchów i wydolności fizyczno-psychicznej. Właśnie z tego powodu wprowadzono pewne normy  hałasu, których absolutnie nie można przekraczać w środowisku pracy. Mogą one w dużym stopniu wpłynąć na efektywność pracy. Dlaczego należy mierzyć hałas przemysłowy?

Pomiar hałasu przemysłowego – zalety

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318). Poziom dopuszczalnego hałasu wynosi 85 dB. Właściciele zakładów pracy mają bezwzględny obowiązek sprawdzania poziomu hałasu za pomocą pomiaru mocy akustycznej maszyn w komorach i pomieszczeniach, w których występuje pogłos. Do pomiarów hałasu przemysłowego wykorzystuje się specjalne urządzenia – mierniki dźwięku. W trakcie badania sprawdza się poziom ciśnienia akustycznego. Urządzenia pomiarowe używane są przy odwzorowaniu warunków instalacji i jej pracy. 

Właściciel firmy przemysłowej musi wiedzieć, że nadmierny hałas w pracy jest uznany jako szkodliwy. Pobyt w miejscu o nadmiernym hałasie przyczynia się do zmęczenia, gorszego przyswajania wiedzy, trudności z zachowaniem koncentracji, drażliwości oraz zawrotów głowy. Każdy z objawów znacznie obniża efektywność pracowników. Z tego względu wprowadzono pewne normy dotyczące czasu spędzanego w warunkach pracy o wysokim poziomie hałasu. Osoby, które wykonują swoją pracę przy dużym natężeniu dźwięku, nie mogą pracować powyżej 8 godzin. Bardzo istotne są także przerwy, które bezwzględnie muszą być wykorzystane na odpoczynek od hałasu.

Dlaczego należy stosować się do zaleceń dotyczących BHP oraz hałasu w środowisku pracy?

Nadmierny hałas w środowisku pracy może powodować trwałe uszkodzenia zdrowia. Zmniejszeniu ulega wydolność psychiczna, precyzja ruchów, zaburzony jest wzrok. Z tych powodów, hałas w środowisku pracy należy bezwzględnie mierzyć, zwłaszcza w przypadku, gdy podejrzewa się, że jego poziom może być szkodliwy. Wyróżnia się kilka technik, które pozwalają zabezpieczyć się przed hałasem. Jedną z nich stanowi wyciszenie źródła dźwięku. Można to zrobić obudowując maszyny, w taki sposób, aby ograniczyć dźwięk. Pracownicy powinni być również wyposażeni w środki ochronne, m.in. słuchawki. Niektóre zakłady są wyposażone także w ekrany dźwiękochłonne.

Przeprowadzanie pomiarów hałasu w środowisku przemysłowym to bardzo istotne zadanie, które musi wykonywać każdy właściciel firmy. Pomiary hałasu w środowisku pracy oferuje specjalistyczna firma Pomiary Akustyczne z Zielonej Góry. Profesjonaliści dysponują nowoczesnym sprzętem pomiarowo-analityczny oraz doświadczonym personelem, który gwarantuje rzetelnie wykonany pomiar.

Materiał partnera