Główne typy filtrów do zastosowania przemysłowego

Poruszany tutaj temat obejmuje ogromną materię i siłą rzeczy w krótkim internetowym artykule możemy rzecz przedstawić jedynie bardzo ogólnikowo. Trudno właściwie mówić o jakiejkolwiek działalności przemysłowej człowieka, w której nie miałyby zastosowania takie czy inne filtry. W niniejszym opracowaniu skupimy się na filtrowaniu powietrza, jako że jego jakość ma istotne i bezpośrednie znaczenie dla zdrowia człowieka.

Znaczenie filtracji w przemyśle

Zadaniem filtrów przemysłowych jest nie tylko oczyszczanie surowców, mających służyć wytwarzaniu wysokiej jakości produktów końcowych, lecz także ochrona życia i zdrowia człowieka, a szerzej ochrona środowiska naturalnego i całej ożywionej przyrody naszej planety. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wysoko wydajna ilościowo i jakościowo produkcja przemysłowa jest możliwa jedynie przy zastosowaniu precyzyjnych technologii, w których czystość półproduktów odgrywa jedną z najważniejszych ról. Równie ważne jest, aby zużyte w produkcyjnym procesie technologicznym powietrze i woda zostały odpowiednio oczyszczone, zanim trafią ponownie do atmosfery lub do naszych rzek, jezior i mórz. W większości krajów (w szczególny sposób wyróżnia się tu Europa) obowiązują dzisiaj rygorystyczne normy z zakresu ochrony środowiska, co oczywiście rzutuje na sposób działania wszystkich zakładów produkcyjnych. Dbając o jakość swych produktów wytwórcy, muszą w równym stopniu pilnować, by opuszczające ich zakłady powietrze i woda miały właściwą, określaną odpowiednimi normami czystość. Jak podkreślają specjaliści z firmy Biuro Inżynierskie BODIM z Tychów, osiąganie tych dwóch celów jest możliwe dzięki stosowanie odpowiednich wysokowydajnych filtrów.

Podstawowe rodzaje filtrów przemysłowych

Biorąc pod uwagę cel stosowania, filtry przemysłowe będziemy dzielić na trzy podstawowe grupy:

 • filtry powietrza,
 • filtry cieczy,
 • separatory frakcji.

Oczywiście powietrze i ciecze (w szczególności woda) używane są w wielu dziedzinach przemysłu, a więc do ich oczyszczania będą potrzebne filtry o zróżnicowanej budowie i sposobie działania, niemniej w praktyce wszystkie one mieszczą się w wymienionych wcześniej grupach. Chociaż określenie „separatory frakcji” może wydawać się nieco tajemnicze, to opisuje ono najczęściej bardzo prozaiczną rzecz, a mianowicie różnego rodzaju sita, które umożliwiają wydzielenie z materiałów sypkich drobniejszego lub grubszego granulatu. Z kolei filtry cieczy umożliwiają oczyszczanie wody, paliw, olejów czy różnych płynów chemicznych. Szczególnego rodzaju znaczenie ma w przemyśle oczyszczanie powietrza i z tego względu o służących temu filtrach napiszemy nieco obszerniej.

Przemysłowe filtry powietrza

Uzdatnianie powietrza przemysłowego w zakresie produkcji i ochrony środowiska wykorzystuje wiele różnorodnych metod, a używane do tego filtry można podzielić na dwie podstawowe grupy: pyłowe i gazowe. Określenie „filtracja pyłowa” jest tak oczywiste, że jego dokładne definiowanie jest tutaj zbędne. Różnego rodzaju pyły są usuwane z powietrza m.in. poprzez:

 • filtry kieszeniowe,
 • filtry kasetowe,
 • maty filtracyjne,
 • Paint STOP (stosowane głównie w lakierniach i kabinach lakierniczych),
 • filtry kartonowe labiryntowe,
 • filtry kompaktowe,
 • filtry HEPA (stosowane m.in. w sprzęcie AGD, np. w odkurzaczach).

Tak wiele rodzajów filtrów oczyszczających powietrze z cząstek stałych wynika z dużej różnorodności pyłów, z jaką mamy w tym przypadku do czynienia.

Jeśli chodzi o filtrację gazową, to oczywiście chodzi tutaj o usuwanie z powietrza domieszek różnych szkodliwych gazów, przede wszystkim spalin, ale też np. przykrych zapachów.  Temu celowi służą m.in.:

 • filtry węglowe,
 • węgiel aktywny,
 • adsorbery.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie filtrowanie przez węgiel aktywny. Ta postać węgla bardzo skutecznie adsorbuje lotne związki organiczne, chemiczne oraz nieprzyjemne zapachy.

Materiał partnera