odpady przemysłowe - regranulacja tworzyw sztucznych

Gdzie utylizować odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe powinno się utylizować – jest to działanie proekologiczne. Istnieje kilka sposobów na ich pozbycie się: recykling, spalanie i zakopywanie. Każdy z procesów posiada inne cechy i założenia. Najpopularniejszym i najbardziej opłacalnym, ekologicznym jest recykling. W jakich miejscach można utylizować odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe – czym są?

Odpadami przemysłowymi określamy wszystkie zbędne przedmioty i środki, powstałe w procesie produkcyjnym. Są nimi także wyeksploatowane rzeczy, np. porzucone i wykorzystane jednorazowe opakowania. Odpady przemysłowe wytwarzane są nie tylko przez duże fabryki i zakłady budowlane, ale i budynki użytkowe (szpitale, warsztaty samochodowe, hotele, biurowce), a nawet domy jednorodzinne.

Składowanie i przetwarzanie odpadów ma bardzo negatywny wpływ na środowisko. Bardzo ważne jest ich przetwarzanie, dzięki czemu nabiorą nowego życia. Dzielimy je na płynne i stałe. Do cieczy należą rozpuszczalniki, farby, oleje, ciecze chemiczne, osad ściekowy i olejowy, zanieczyszczona woda. Stałymi odpadami przemysłowymi są przedmioty metalowe, papierowe, plastikowe, a nawet złom, drewno i elementy maszyn. 

Sposoby na utylizację odpadów przemysłowych

Wyróżniamy trzy główne sposoby utylizacji odpadów przemysłowych: recykling, spalanie i zakopanie. Najpopularniejszym i najkorzystniejszym dla środowiska jest recykling. Do specjalnych zakładów komunalnych trafiają plastikowe opakowania i torby, elementy maszyn i inne niewartościowe przedmioty, które następnie są przetwarzane. Najczęściej mamy do czynienia z tzw. recyklingiem mechanicznym (materiałowym), gdzie następuje regranulacja tworzyw sztucznych. Jest to specjalny proces, w wyniku którego powstają regranulaty – małe, gotowe półprodukty, z których następnie można wytworzyć nowe surowce.  

Firmą, która zajmuje się profesjonalnym recyklingiem materiałowym, jest przedsiębiorstwo Eldorado Plast.

Innym sposobem na profesjonalną utylizację odpadów przemysłowych jest ich spalanie. Proces odbywa się w specjalnych komorach bez dostępu powietrza. Brak tlenu w spalaniu powoduje powstawanie różnych substancji, np. metanu, tlenku węgla lub węgla drzewnego, które potem mogą być potem bezproblemowo spożytkowane.  

Zakopywanie dotyczy natomiast tych odpadów przemysłowych, których nie da się już przerobić na nic innego. Zajmują się tym dedykowane urzędy, które dbają o to, by odpady o maksymalnie zminimalizowanej objętości trafiły do zabezpieczonej dziury w ziemi. Taki otwór zostaje zaplombowany. Aby wykorzystać skażone miejsce, może tam powstać np. oczyszczalnia ścieków.

Materiał partnera