Usługi pomocy prawnej

Gdzie szukać kompleksowej pomocy prawnej – sprawdzona kancelaria adwokacka

Osoby, które potrzebują profesjonalnego wsparcia prawniczego, zwykle zwracają się z prośbą o pomoc do wysoko wykwalifikowanych adwokatów oraz radców prawnych. Jednak niemal w każdym polskim mieście funkcjonuje wiele kancelarii. Dlatego też klienci zainteresowani skorzystaniem z ich usług zwykle mają ogromny problem z wyborem najlepszej dla siebie opcji. Dowiedz się, czym powinna charakteryzować się najlepsza kancelaria adwokacka!

Usługi pomocy prawnej – kto może je świadczyć?

W polskim ustawodawstwie próżno szukać jakichkolwiek jednoznacznych regulacji, które wskazywałyby ponad wszelką wątpliwość osoby faktycznie upoważnione do świadczenia usług prawnych w określonych okolicznościach. Najczęściej wszelkie zadania związane np. z przygotowywaniem różnego rodzaju pism procesowych czy też reprezentowaniu interesów klienta  przed sądem powierza się przedstawicielom tzw. zawodów zaufania publicznego, czyli adwokatom, radcom prawnym oraz notariuszom pracującym w profesjonalnych kancelariach, takich jak Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Kostrzewa. Warto jednak mieć świadomość, że reprezentanci wymienionych grup zawodowych nie mają wyłączności do udzielania szeroko zakrojonej pomocy prawnej klientom. Jej świadczeniem mogą zajmować się także prawnicy niewykonujący w praktyce swojego zawodu (czyli np. absolwenci kierunków prawniczych z dyplomem uzyskanym na polskiej bądź zagranicznej uczelni), a także przedsiębiorcy niebędący prawnikami (pod warunkiem, że zatrudniają u siebie odpowiednio wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych).

Najważniejsze cechy dobrej kancelarii prawnej

Przed powierzeniem danej kancelarii zadania świadczenia usług prawniczych warto najpierw przeanalizować opinie byłych i obecnych klientów korzystających z usług zatrudnianych tam prawników. Można to zrobić przeglądając odpowiednie strony internetowe lub też rozmawiając na ten temat ze znajomymi, którzy współpracowali już z daną firmą. Dobra kancelaria adwokacka zazwyczaj odznacza się szeroką gamą świadczonych usług prawnych przy jednoczesnej specjalizacji w określonych dziedzinach prawa. Zatrudnieni w takim miejscu adwokaci i inni przedstawiciele zawodów prawniczych oraz pokrewnych zazwyczaj odznaczają się indywidualnym podejściem do klienta oraz gotowością do pomagania mu w rozwiązywaniu określonych problemów z prawem. Profesjonalna pomoc prawna odbywa się w oparciu o jasno zdefiniowane w umowie zasady. Dzięki temu można uniknąć różnego rodzaju nieporozumień, które niejednokrotnie pojawiają się przy  obustronnej współpracy.

Materiał partnera