system sygnalizacji pożaru

Gdzie obowiązkowo trzeba instalować systemy sygnalizacji pożaru?

Najpoważniejszym zagrożeniem budynków i obiektów użyteczności publicznej jest ryzyko pożaru. Decydującym czynnikiem w przypadku wystąpienia ognia lub zadymienia jest czas. Szybka ewakuacja i natychmiastowe wdrożenie akcji gaśniczej może uratować zdrowie i życie ludzkie, a także mienie. Dlatego ważnym elementem bezpieczeństwa są nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru.

Zadania systemów sygnalizacji pożaru

Zadaniem systemów sygnalizacji pożaru jest wykrywanie zagrożeń w ich wczesnej fazie. Poprzez integrację z innymi systemami pozwalają na uruchomienie bezobsługowych akcji gaśniczych z wykorzystaniem urządzeń gaśniczych gazowych lub urządzeń gaśniczych wodnych. Minimalizują skutki pożaru i ograniczają jego rozprzestrzenianie. Wykorzystywane są do monitorowania innych, autonomicznych systemów współpracujących z systemami bezpieczeństwa pożarowego, jak również do automatycznego powiadamiania jednostek straży pożarnej. SSP umożliwiają:

  • oddymianie budynku i dróg ewakuacyjnych,
  • usuwanie zadymienia w strefach zagrożenia,
  • uruchomienie zamknięć ogniowych,
  • inicjację gaszenia.

Jak zbudowany jest system sygnalizacji pożaru?

Systemy sygnalizacji pożaru projektowane są na potrzeby konkretnego obiektu i konfigurowane w zależności od rodzaju zagrożeń. SSP zbudowane są ze specjalistycznych detektorów, takich jak czujki temperaturowe, optyczne, jonizacyjne, wielosensorowe oraz punktowe. Czujki połączone są z mikroprocesową centralką, a zagrożenie sygnalizowane jest poprzez alarm akustyczny lub akustyczno-optyczny. Projektowaniem SSP zajmują się specjalistyczne firmy. Dobrym przykładem jest działający w Warszawie projektant systemów przeciwpożarowych Profire.

W jakich obiektach SSP są obowiązkowe?

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych nakazuje stosowanie systemów sygnalizacji pożarowej obejmujących urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także automatycznego uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych.

Stosowanie systemów sygnalizacji pożaru związanych na stałe z obiektem wymagane jest w niektórych:

  • budynkach handlowych i wystawowych,
  • budynkach mieszkaniowych jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych,
  • obiektach gastronomicznym,
  • wysokościowych budynkach użyteczności publicznej,
  • wysokościowych budynkach zamieszkania zbiorowego.

Warto podkreślić, że w obiektach, w których nie ma formalnych wymogów stosowania SSP, warto je jednak zainstalować. Podnoszą bezpieczeństwo nieruchomości i ograniczają ewentualne szkody pożarowe.

Materiał partnera