Gazy czyste, czyli jakie?

Gazy czyste, jak i mieszanki gazowe o wysokiej czystości nadają się idealnie do użytku w różnych procesach technologicznych – od branży analitycznej i przetwórstwa żywności po gazy wykorzystywane do obróbki metali. Ich mieszanki są wykorzystywane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu, co potwierdza, jak ważną rolę odgrywają one w dzisiejszym świecie. Podpowiadamy, czym są gazy czyste, jakie mają właściwości oraz gdzie znajdują zastosowanie.

Czyste gazy – charakterystyka

Gaz to pojęcie odnoszące się do stanu skupienia materii. Wysokiej jakości gazy czyste poddawane są bardzo dokładnej kontroli, która ma na celu sprawdzenie zawartości śladowych zanieczyszczeń, jakie się w nich znajdują. Butle do gazów czystych są specjalnie przygotowywane, osuszane i wyposażone są w specjalne zawory resztkowe. Proces przygotowania i napełniania butli jest ściśle nadzorowany, a po napełnieniu gaz zawarty w butlach jest badany pod kątem zgodności z normą.

Czystość gazu to parametr, który wskazuje dopuszczalną ilość zanieczyszczeń w postaci śladowych ilości innych gazów, wilgoci lub substancji zawartych w badanym gazie. Zawartość tych zanieczyszczeń dla określonej klasy czystości jest ściśle określona w normie przez Polski Komitet Normalizacyjny. Klasa czystości gazu jest tym wyższa, im wyższy jest stopień jego czystości. Określana jest zwykle procentowo. Wśród gazów czystych wyróżniamy m.in. acetylen, powietrze, argon, dwutlenek węgla, hel, wodór, azot czy tlen – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę Kamino z Warszawy, która jest producentem gazów technicznych i spożywczych.

Co ważne, w celu identyfikacji zawartości, butle z gazem oznaczane są kolorystycznie zgodnie z normą PN-EN, oraz za pomocą etykiet zawierających nazwę produktu i najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa. W zależności od rodzaju, gazy dostarczane są do klientów w butlach jednorazowych lub tych wielokrotnego użytku. Mają one najczęściej pojemność wodną od 2 do 50 litrów.

Zastosowanie gazów czystych

Gazy czyste najczęściej wykorzystywane są w laboratoriach analitycznych, badawczych oraz w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym i petrochemicznym. Są to miejsca, w których konieczne jest zastosowanie gazów o bardzo wysokiej czystości. Gazy wysokiej jakości powstają dzięki rygorystycznym badaniom, ulepszeniom na przestrzeni lat oraz systematycznej powtarzalności przyjętych działań. Umożliwiają one laboratoriom analitycznym otrzymanie dokładnych wyników laboratoryjnych przy jednoczesnym skróceniu czasu analizy. Gdzie jeszcze gazy czyste mają zastosowanie?

Acetylen na przykład wykorzystywany jest do syntez chemicznych, a także stosowany jest w procesach cięcia i spawania metali. Azot używany jest, jako surowiec do syntezy amoniaku, wytwarzania atmosfery ochronnej, a w formie ciekłej używany jest, jako środek chłodzący. Chlor wykorzystywany jest do dezynfekcji wody, a dwutlenek węgla stosowany jest w chłodnictwie do utrzymywania niskich temperatur, w przemyśle spożywczym oraz w gaśnicach przeciwpożarowych. Jak widzimy, techniczny gaz czysty ma bardzo wiele zastosowań. Właściwości wysokiej jakości gazów czystych mają wpływ na zwiększenie produkcji, obniżenie kosztów oraz optymalizację wydajności. Spełniają one wszystkie wymogi prawne UE.

Materiał partnera