Faktoring pełny czy niepełny – który wybrać?

Faktoring pełny i faktoring niepełny to dwa podstawowe, najbardziej popularne produkty faktoringowe. I choć obydwa poprawiają płynność finansową firmy i pozwalają jej uniknąć zatorów płatniczych, to jednak ze względu na pewne różnice w funkcjonalności, sprawdzają się w innych sytuacjach. Pytanie zatem, kiedy warto skorzystać z faktoringu pełnego, a kiedy lepiej jest wybrać faktoring niepełny?

Zarówno faktoring pełny (bez regresu), jak i faktoring niepełny (z regresem) stanowi sposób na uwolnienie środków zamrożonych w należnościach. Niezależnie o którym z nich mowa, pozwala faktorantowi (przedsiębiorstwu korzystającemu z usługi) otrzymać należne pieniądze od razu po dokonaniu sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Gdy tylko faktorant przekaże wierzytelność faktorowi (bankowi lub wyspecjalizowanej firmie faktoringowej), uzyska od niego zaliczkę w wysokości nawet do 90% kwoty faktury. Na tym polega podstawowe podobieństwo pomiędzy faktoringiem pełnym i niepełnym. W czym tkwią różnice?

Faktoring pełny a faktoring niepełny

W faktoringu pełnym, zwanym również faktoringiem bez regresu, wraz w wierzytelnością faktorant przenosi na faktora ryzyko braku płatności ze strony odbiorcy faktury. W sytuacji, gdy ten ostatni nie wywiąże się w terminie z obowiązku zapłaty, faktor we własnym zakresie zajmie się egzekwowaniem i windykacją należności. Jeśli nie uda mu się ściągnąć należnej kwoty, będzie ubiegał się o odszkodowanie od firmy ubezpieczającej wierzytelność. Oznacza to, że faktorant nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji ewentualnej nierzetelności płatniczej kontrahenta.

W przypadku faktoringu z regresem (niepełnego) jest natomiast tak, że ryzyko braku zapłaty pozostaje przy przedsiębiorcy. Określenie „z regresem” odnosi się tu do terminu zwrotu zaliczki, który jest liczony od dnia wymagalności należności; jeśli kontrahent nie opłaci faktury i upłynie okres regresu, faktorant będzie zobowiązany zwrócić kwotę otrzymaną od faktora.

Warto podkreślić, że o ile faktoring niepełny służy zwykle wyłącznie do pozyskiwania gotówki na finansowanie bieżącej działalności, tak faktoring pełny może zapewniać przedsiębiorstwu dostęp do dodatkowych usług. W przypadku tego ostatniego, umowa faktoringowa może przewidywać, że faktor będzie również monitorował sytuację finansową kontrahentów, prowadził rozliczenia, czy też świadczył usługi z zakresu doradztwa finansowego.

Faktoring bez regresu (pełny) – kiedy warto skorzystać?

Faktoring pełny daje pewność otrzymania płatności za sprzedany towar lub usługę, dlatego sprawdza się przede wszystkim tam, gdzie zawarciu transakcji towarzyszy zwiększone ryzyko. Może ono wynikać na przykład z braku wiedzy na temat sytuacji finansowej lub rzetelności płatniczej kontrahenta, czy też niestabilnej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorca powinien zainteresować się taką usługą, jeśli:

  • nawiązuje relację z nowym partnerem biznesowym,
  • rozszerza działalność na rynki zagraniczne,
  • pogarsza się koniunktura gospodarcza i wzrasta ryzyko niewypłacalności kontrahentów,
  • chciałby funkcjonować w przewidywalnym, bezpiecznym modelu biznesowym,
  • chciałby poprawić strukturę bilansu (wierzytelności obejmowane faktoringiem bez regresu są z usuwane z bilansu).

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uzyskać dostęp do takiego zestawu udogodnień, powinni zainteresować się ofertą usług faktoringowych firmy Faktoria (szczegóły propozycji na: https://faktoria.pl).

Dla kogo lepszym wyborem jest faktoring z regresem (niepełny)?

Faktoring niepełny, w porównaniu do faktoringu z przejęciem ryzyka, jest tańszy, a przy tym wiąże się z prostszymi formalnościami i procedurami. W takich instytucjach faktoringowych, jak Faktoria, występuje tylko jedna opłata za usługę, proces ubiegania się o finansowanie jest realizowany w kilka minut drogą online, a pieniądze mogą wpłynąć na konto nawet w ciągu kilkudziesięciu minut od momentu przekazania faktury do sfinansowania.

Wprawdzie faktoring z regresem nie chroni na wypadek niewypłacalności czy nieuczciwości kontrahenta, ale w wielu przypadkach może stanowić atrakcyjny sposób finansowania bieżącej działalności. Skorzystanie z takiej usługi powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy:

  • chcą przede wszystkim poprawić płynność finansową i zwiększyć efektywność zarządzania wierzytelnościami,
  • współpracują ze stałą grupą zaufanych odbiorców,
  • świetnie znają i na bieżąco monitorują swoją branżę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wybór odpowiedniego rodzaju faktoringu nie jest trudny, ale musi uwzględniać kilka istotnych kwestii. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim: specyfikę i skalę prowadzonej działalności, dotychczasowy przebieg współpracy z odbiorcami, znajomość branży, poziom ryzyka związany z realizowanymi transakcjami handlowymi, a także koszty generowane przez poszczególne opcje. Niezależnie od wybranego rozwiązania, można liczyć na poprawę płynności finansowej firmy, a także mniejsze lub większe ułatwienia w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Materiał partnera