Dzierżawa pojemników, a zakup worków na śmieci. Analiza porównawcza

Składowanie odpadów oraz ich właściwa segregacja wymagają odpowiednich rozwiązań. Śmieci przechowywane są w specjalnych pojemnikach bądź workach. Które rozwiązanie jest bardziej korzystne dla gmin i zakładów usług komunalnych? Dzierżawa pojemników czy zakup worków? My podpowiadamy – zdecydowanie dzierżawa pojemników. Dlaczego? Przeczytaj i sprawdź!

Ekologia i ekonomia

Przepisy, regulujące kwestie składowania oraz wywozu śmieci, mówią o tym, jak należy je segregować, w jaki sposób organizować ich wywóz oraz ewentualną utylizację w przypadku odpadów niebezpiecznych. Nie poruszają one jednak sposobu, w jaki powinny być składowane. Tutaj decyzja należy do gminy bądź zakładu, świadczącego usługi komunalne. A zatem – co wybrać – dzierżawę pojemników czy zakup worków na śmieci? Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze? Odpowiedź brzmi: dzierżawa pojemników. Dlaczego?

Przede wszystkim pojemniki na śmieci to alternatywa, która jest bardziej przyjazna dla naszego środowiska. A zatem wpisująca się w myśl naczelnej idei gospodarki zarządzania odpadami. Wykorzystywanie pojemników i worków do składowania śmieci można przyrównać do używania ekologicznych toreb i tak powszechnych jeszcze do niedawna „reklamówek”, czyli foliowych toreb. Pojemnik na odpady, podobnie jak torba, może służyć długie lata, wystarczy o niego tylko odpowiednio zadbać. Worki zaś, tak jak „reklamówki”, są jednorazowego użytku. W ten sposób worki na śmieci same szybko stają się śmieciami.

Oprócz względów ekologicznych, pojemniki stanowią także korzystne rozwiązanie pod względem ekonomicznym. Otóż koszty dzierżawy pojemników na odpady są porównywalne do kosztów, związanych z zakupem worków na śmieci.

Zasadnicza różnica jednak polega na tym, że decydując się na worki, należy je regularnie dostarczać mieszkańcom obsługiwanych posesji. W przypadku pojemników zaś nie ma takiej konieczności. Wybór takiego rozwiązania wiąże się bowiem z wydzierżawieniem pojemników, a następnie jednorazowym rozstawieniem ich na posesjach. Wniosek zatem nasuwa się sam i jest oczywisty – pojemnik jest zdecydowanie mniej problematyczny – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Impex, która specjalizuje się m.in. w sprzedaży oraz dzierżawie pojemników na odpady.

Praktyczne oraz estetyczne rozwiązanie

Pojemniki na odpady stanowią także rozwiązanie, które jest dużo bardziej trwałe od worków. Na skutek działania czynników atmosferycznych lub mechanicznych, worki ulegają zniszczeniu. Wówczas należy wykonywać dodatkowe prace, związane z ich ponownym zabezpieczeniem. Ponadto uszkodzone worki na śmieci skutecznie przyciągają zwierzęta, które poszukują pożywienia. Pojemniki na śmieci pozwalają uniknąć wszystkich tych sytuacji.

Ponadto do worków z łatwością dostaje się woda, pochodząca np. z opadów atmosferycznych. Pojemniki zaś skutecznie zapobiegają moknięciu śmieci, dzięki temu np. odpady organiczne nie ulegają szybkiemu rozkładowi, a odpady suche takie jak papier czy tektura pozostają w swojej pierwotnej postaci.

Dalej – pojemnik na śmieci jest szczelny, co zapewnia zatrzymanie nieprzyjemnych zapachów w jego wnętrzu. Dobrej jakości pojemnik z klapą z pewnością zaoszczędzi wszystkim osobom, znajdującym się w pobliżu, niepożądanych zapachów.

Pojemniki na odpady, z racji swojej struktury zajmują określoną przestrzeń. Możemy więc ustawić je w wyznaczonym miejscu i dokładnie zaplanować ich rozmieszczenie. Worki, nawet jeśli umieszczone są w specjalnych stojakach, mogą się obsuwać, a w efekcie zajmować więcej miejsca.

Na koniec względy estetyczne, które są również bardzo istotne. Zadbane pojemniki na odpady prezentują się znacznie lepiej niż worki. Niezależnie od upływu czasu. To zaś ma szczególne znaczenie, jeśli odpady znajdują się w miejscach widocznych na posesjach.

Materiał partnera