Dostawca fotowoltaiki. Z kim nawiązać współpracę?

Podjęcie decyzji o zainwestowaniu w panele słoneczne, czyli w instalację fotowoltaiczną, która umożliwi nam produkowanie własnej energii elektrycznej z promieni słonecznych może nam przynieść bardzo duże korzyści finansowe. Żeby jednak jak najbardziej zoptymalizować całą inwestycję, czyli umożliwić sobie uzyskanie z niej jak najwyższej stopy zwrotu, konieczne jest wybranie takiego dostawcy fotowoltaiki, który będzie w stanie dobrać dla nas optymalną moc całego systemu oraz będzie w stanie zapewnić nam wysokiej klasy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Właściwe zaplanowanie inwestycji kluczem do sukcesu

Najważniejszym elementem, który decyduje o opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne jest właściwe zaplanowanie całego systemu. W tym celu konieczne jest precyzyjne określenie mocy zastosowanych baterii słonecznych, od której będzie zależał koszt całej instalacji, wybranie najbardziej korzystnego rodzaje fotowoltaiki oraz wybranie najbardziej optymalnego miejsca do jej zamontowania. Dobry dostawca fotowoltaiki będzie pomagał inwestorowi na każdym etapie inwestycji proponując konkretne, optymalne rozwiązania.

Dobór odpowiedniej mocy paneli fotowoltaicznych

Właściwy dobór mocy instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca jej umieszczenia to kluczowe elementy, które zadecydują o stopie zwrotu naszej inwestycji. Zamontowane panele słoneczne nie mogą mieć zbyt małej mocy. Muszą bowiem w jak największym stopniu zaspokajać nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną, tak abyśmy, jak najmniej korzystali z energii elektrycznej dostarczanej przez elektrownię. Zainstalowane panele fotowoltaiczne nie mogą mieć jednak także zbyt dużej mocy, ponieważ wtedy koszt ich instalacji znacznie wzrośnie, a produkowane nadwyżki energii będą dostarczane do dostawcy, czyli do elektrowni. Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy piTERN, która jest jednym z najbardziej cenionych na rynku w Polsce dostawców fotowoltaiki:

Prosument, czyli właściciel instalacji fotowoltaicznej, będzie mógł odebrać od elektrowni przekazane wcześniej nadwyżki wyprodukowanej energii w ramach opustu, czyli rozliczenia w stosunku 1 do 0,8 kWh w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW lub 1 do 0,7 kWh w przypadku instalacji o mocy od 10 do 40 kW. Odebranie wcześniej przesłanej energii jest jednak możliwe tylko przez rok od jej wyprodukowania, co oznacza, że przy zbyt mocnej instalacji fotowoltaicznej będziemy na tym stratni.

Właściwe umiejscowienie paneli fotowoltaicznych

Zmniejszenie mocy zastosowanych paneli fotowoltaicznych będzie możliwe, jeżeli specjalistom, którzy z nami współpracują uda się wybrać jak najbardziej optymalne miejsce ich montażu. To oczywiście zależy nie tylko od miejsca położenia naszego domu, ale także od znajdujących się w danej lokalizacji uwarunkowań środowiskowych oraz przeszkód terenowych. Projektanci fotowoltaiki zawsze dążą do tego, żeby panele były zamontowane jak najbardziej w kierunku południowym i pod właściwym nachyleniem, tak aby po prostu dochodziło do nich, jak najwięcej promieni słonecznych. Dobry dostawca fotowoltaiki będzie się starał wybrać takie rozwiązania, które umożliwią najlepsze wykorzystanie całej instalacji. Może więc nam zaproponować jej umieszczenie na specjalnych wysięgnikach lub nawet jej umiejscowienie nie na dachu, ale na działce przed domem w miejscu, w którym po prostu nic nie będzie jej zasłaniało dostępności promieni słonecznych.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Dobry dostawca fotowoltaiki to także taki, który nam zagwarantuje wysokiej jakości obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Każda większa przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej będzie się bowiem dla nas wiązała z koniecznością pozyskiwania energii od dostawcy, czyli będzie generowała koszty. Szybkość interwencji w przypadku jakiejkolwiek awarii zainstalowanych elementów systemu będzie mogła wiec mieć dla nas duże znaczenie.

Materiał partnera