Dokumenty Magazynowe – definicje i przydatny Program

Firmy posiadające magazyn z pewnością wystawiają, jak i otrzymują oprócz standardowych faktur przeróżne dokumenty magazynowe. Co w sytuacji gdy firma jest jeszcze mała i nie posiada rozbudowanego zaplecza magazynowego, ale planuje rozwój swojej działalności? Wówczas stany magazynowe ulegną zmianie i oprócz dodatkowej powierzchni magazynowej przydatny będzie dobrze opracowany program magazynowy, który zadba o kontrolę towarów oraz umożliwi wystawienie faktur oraz podstawowych dokumentów magazynowych. Wśród nich wyróżnić można chociażby: PW, PZ, WZ, RW czy MM. Na początku poznajmy krótkie definicje tych dokumentów.

Definicje dokumentów magazynowych

Poniżej przedstawiamy definicje pięciu podstawowych dokumentów magazynowych:

  1. PW – przyjęcie wewnętrzne – dokument regulujący przyjęcie na magazyn towaru gotowego powstałego w procesie produkcji np. w firmie produkcyjnej. PW odpowiada za zwiększenia stanów magazynowych.
  2. PZ – przyjęcie zewnętrzne – dokument stwierdzający przyjęcie towaru, który pochodzi z zewnątrz od dostawy towaru lub od innego magazynu danego przedsiębiorstwa. PZ umożliwi kontrolę stanów magazynowych. Wiadoma jest ilość i wartość pieniężna przyjętych na magazyn towarów.
  3. WZ – wydanie zewnętrzne – dokument zwany także wydanie z magazynu. WZ oznacza rozchód towaru na zewnątrz w oparciu o przeprowadzoną transakcję. Dokument ten dokumentuje wydanie towaru, który jest przeznaczony na nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż oraz temu, który będzie podlegał dalszemu przerobowi w danej firmie. WZ odpowiada za zmniejszenia stanów magazynowych.
  4. RW – rozchód wewnętrzny – dokumentuje wydanie towaru z magazynu na własne potrzeby jednostki. RW jest bardzo ważny w procesie przeprowadzania inwentaryzacji, gdyż pozwala wyryć niedobory, ukazuje braki oraz jest wykorzystywany w procesie produkcji. Dokument ten wskazuje stan towarów, które opuściły magazyn, miejsce ich przekazania oraz cel wykorzystania.
  5. MM – przesunięcie międzymagazynowe – określa przemieszczenia towarów w obrębie magazynów wchodzących w skład danej jednostki. MM wskazuje miejsca przechowywania towarów. Dokument ten umożliwia ścisłe kontrolowanie ilości towarów.

Jaki program magazynowy?

Wymienione dokumenty magazynowe można wystawiać w programie Faktura Small Business Handel. To program do faktur, który jest rozbudowany o moduł magazynowy. Opcja ta (oprócz wystawiania dokumentów magazynowych) pozwala na ewidencjowanie zakupów według stawek VAT, tworzenie kompletu produktów, kartotek towarów i klientów czy zamówień do dostawców. Program FSBH jest przygotowany do współpracy ze sklepem internetowym Shoper. Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość tworzenia kompletów (towaru składającego się z innych towarów). Z magazynu pobierane są pojedyncze elementy kompletu, natomiast na fakturze widoczna jest jedna pozycja towaru. Oprogramowanie to jest bardzo funkcjonalne ze względu na inne dodatkowe moduły. Użytkownik bez trudu wystawia w nim faktury VAT, bez VAT, korekty, proformy, paragony czy dowody sprzedaży. Dokument można wystawiać w różnych językach i walutach. Kurs pobierany jest na bieżąco automatycznie z NBP. Ponad to program do wystawiania faktur FSBH jest stale aktualizowany z uwagi na zmieniające się przepisy. Użytkownik może liczyć na wsparcie pomocy technicznej czy utworzenie bardzo potrzebnej w obecnych czasach kopii bezpieczeństwa zgromadzonych danych.

Każdej firmie posiadającej bądź planującej rozwój firmy i utworzenie magazynu polecane jest skorzystanie z najlepszego programu, który uprości pracę biurowo-magazynową. Faktura Small Business Handel od firmy MEGA-TECH to rozwiązanie, które umożliwią szybkie i proste fakturowanie. Kluczowe jest także bardzo intuicyjne zarządzanie gospodarką magazynową. W tym programie z pewnością będzie to możliwe.

Materiał partnera