odbiór gabarytów

Do kogo adresowana jest usługa odbioru gabarytów?

Niektóre odpady komunalne ze względu na swoją wielkość nie nadają się do składowania i wywozu w przydomowych koszach na śmieci. Osoby płacące za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą liczyć na wywóz odpadów wielkogabarytowych dwukrotnie w ciągu roku. Klienci indywidualni mogą skorzystać z oferty firm zajmujących się wywozem gabarytów poremontowych i odpadów budowlanych.

Jakie odpady zaliczają się do gabarytowych?

Nowa ustawa dotycząca składowania i segregowania śmieci nakłada wysokie kary na osoby, które nie stosują się do jej postanowień. Jeśli chodzi o zwykłe odpady komunalne, prawie każdy już wie jak je segregować. Problemem wielu osób nadal pozostaje kwestia odpadów wielkogabarytowych. Jakie śmieci się do nich zaliczają? Są to przede wszystkim:

  • meble domowe,
  • meble ogrodowe,
  • pościel,
  • wózki dziecięce,
  • duże zabawki,
  • rowery,
  • deski do prasowania,
  • suszarki na pranie.

Najprościej rzecz ujmując, odpady wielkogabarytowe to takie, które nie mieszczą się w zwykłych koszach na śmieci. Większość z nich powstaje w domach, dlatego zalicza się je do komunalnych. Za odbiór tego typu odpadów odpowiedzialny jest urząd gminy. Przynajmniej dwa razy do roku powinien zapewnić mieszkańcom możliwość wywozu odpadów gabarytowych.

Najważniejsze usługi firm zajmujących się wywozem gabarytów

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i budynków wielolokalowych mogą liczyć na dwukrotny wywóz odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku przez urząd gminy. Jeśli wytwarzają więcej śmieci, mogą skorzystać z usług firm takich jak Selectbud. W przypadku odbioru śmieci przez urząd gminy, należy wystawić je przed budynek, aby zapewnić pracownikom łatwy dostęp. Osoby mieszkające w blokach i domach wielorodzinnych są proszone o zostawianie gabarytów w wyznaczonych miejscach przy zbiornikach na odpady komunalne.

Część osób chcąc pozbyć się gruzu po remoncie, wyrzuca go do pojemników na odpady wielkogabarytowe. Niestety, jest to duży błąd. Gruz, piasek, drzwi, okna i wszelkie odpady pozostałe po odświeżaniu mieszkania nie zaliczają się do grupy gabarytów. Aby się ich pozbyć, należy wynająć firmę zajmującą się odbiorem big-bagów, czyli materiałów tego typu spakowanych w specjalnych workach typu big-bag lub znajdujących się w kontenerach. Odpady tego rodzaju nie zostaną przyjęte w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Aby firma mogła odebrać gruz, okna, drzwi i pozostałe śmieci, trzeba usunąć z nich ostre i niebezpieczne elementy.

Materiał partnera