Piasek workowany

Do czego służy piasek workowany?

Piasek jest powszechnie stosowany w budownictwie. Ma postać sypkiego kruszywa, wykorzystywanego do produkcji cegieł i różnych zapraw (tynkarskich, cementowych, betonowych, murarskich). Istnieje kilka rodzajów piasku. Bardzo często sprzedaje się go w specjalnych workach (jest to tzw. piasek workowany). Takie rozwiązanie umożliwia łatwiejszy transport i ochronę przed zabrudzeniami.

Rodzaje piasku

Piasek budowlany (stosowany w budownictwie) można podzielić na dwa rodzaje. Wyróżniamy piasek rzeczny (wydobywany z dna rzek i jezior), polodowcowy (wydobywany z wydm śródlądowych lub nadmorskich) lub kopalniany (pozyskiwany w kopalniach odkrywkowych). W zależności od sposobu przetwarzania możemy natomiast mówić o piasku płukanym, przesiewanym lub suszonym.

Piasek przesiewany, płukany i suszony

Piasek jest poddawany przesiewaniu i płukaniu. Owe procesy mają na celu uszlachetnienie kruszywa. Podczas przesiewu z piasku usuwane są wszelkie zanieczyszczenia (gruz, torf, kawałki korzeni, muszli, węgla). Proces płukania umożliwia pozbycie się pyłu (ziarna o najmniejszej frakcji). Dopiero po tej procedurze piasek nadaje się do użycia jako składnik zapraw betonowych.

Piasek płukany charakteryzuje się wysoką zawartością krzemionki. Używa się go głównie do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich, a także betonu. Jest podstawą do produkcji piasku suszonego, który jest całkowicie uszlachetniony.

Po co używać piasku workowanego?

Piasek jest materiałem delikatnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas transportu może się zabrudzić lub wysypać. Rozwiązaniem, które zapobiegnie takim problemom, jest umieszczenie i kupno piasku w workach.

Piasek workowany jest prosty w transporcie i magazynowaniu. Można być pewnym, że nie ulegnie on zabrudzeniu i spełni swoje wymagania. Pakowanie w workach ułatwi załadunek piasku na maszynę, a następnie jego wyładunek. Opakowania powinny być wytrzymałe, a palety, na których dostarcza się piasek, wyścielone folią termokurczliwą (chroni przed niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi).

Piasek workowany jest domeną sprawdzonych i profesjonalnych producentów, którzy wiedzą, jak ważna jest ochrona kruszywa. Przykładem firmy, która produkuje i transportuje piasek budowlany, jest przedsiębiorstwo Anmar. Firma jest profesjonalnym dostawcą piasku budowlanego. Zrealizowała już wiele inwestycji dla klientów z całej Polski. Pracownicy w  procesie produkcyjnym wykorzystują nowoczesne metody gwarantujące uzyskanie określonych, pożądanych parametrów technicznych piasku.

Materiał partnera