Osiowanie maszyn

Do czego służy osiowanie maszyn?

Osiowanie maszyn jest rodzajem remontu maszyny, polegającym na doprowadzeniu do sytuacji, w której osie dwóch wałów urządzenia znajdą się w linii prostej. Dzięki osiowaniu, maszyny pracują ciszej, a ich łożyska nie ulegają nadmiernej eksploatacji. Kiedyś bardzo skomplikowane i czasochłonne, dzisiaj, dzięki technice laserowej, znacznie prostsze i skuteczniejsze, powinno być przeprowadzane regularnie i systematycznie. Do czego służy osiowanie maszyn?

W wyniku błędnego osiowania, na które narażona jest większość maszyn, urządzenia ulegają awariom, a my zostajemy narażeni na przeprowadzanie kosztownych napraw. Aby uniknąć kłopotów, związanych z nieprawidłową pracą maszyn, przeprowadza się ich osiowanie. Na czym polega i do czego służy?

Równowaga to podstawa

Osiowanie maszyn polega na odpowiednim ustawieniu linii wału, w taki sposób, aby osie wałów dwóch lub więcej maszyn znalazły się w linii prostej. W opisywanym procesie wykorzystuje się obecnie przede wszystkim laserowe urządzenia pomiarowe, zapewniające najwyższą dokładność oraz prostą obsługę podczas procesu osiowania. Opierają się ona na bezdotykowych pomiarach; punkty pomiarowe na obu wałach, dotychczas łączone mechanicznie, zostają połączone promieniem lasera, eliminującym błędy, wynikające ze zwisów prętów pomiarowych lub zacinaniem się czujników. Mechanizm laserowy, pozwalający precyzyjnie wykonać osiowanie, składa się z modułu z nadajnikiem, detektora promieniowania laserowego, pryzmatu załamującego i odbijającego promień oraz z detektora promieniowania. Profesjonalne osiowanie wałów oraz elementów maszyn oferuje przedsiębiorstwo Scanwir, ceniony na rynku podmiot, zajmujący się naprawą maszyn.

Korzyści osiowania

Korzyści z osiowania maszyn jest wiele. Przede wszystkim dzięki niemu, maszyny, poddane precyzyjnej kontroli, pracują wydajniej, przynosząc przedsiębiorstwu duże oszczędności, pobierając mniej prądu. Najważniejsze części maszyn, takie jak łożyska, wały oraz sprzęgła ulegają znacznie mniejszej eksploatacji, ograniczając konieczność napraw i konserwacji. Nie ulegają uszkodzeniom także śruby fundamentowe, gdyż nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Ze sprawnością oraz wydajnością działania maszyn wiąże się zmniejszona ilość ich przestojów, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie ciągłości pracy, a tym samym produktywność całego zakładu.          

Materiał partnera