Systemy zbierania danych

Do czego służą systemy zbierania danych?

Systemy zbierania danych to programy ułatwiające ich gromadzenie. Dzięki temu specyficzne informacje mogą zostać zebrane w sposób semantyczny, a następnie być poddane analizie. Systemy informatyczne wykorzystywane są do nadzorowania przebiegu różnych procesów technologicznych oraz produkcyjnych. Głównym ich zadaniem jest zbieranie aktualnych pomiarów, a także ich wizualizacja. Niezbędnym elementem towarzyszącym temu procesowi jest także sterowanie, alarmowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz archiwizacja danych. Podpowiadamy, co jest ważne przy zbieraniu informacji przez przeznaczone do tego systemy.

Znaczenie częstotliwości zbierania danych

Warto zwrócić uwagę na fakt istnienia bezpośredniej korelacji między częstotliwością zbierania danych a kosztami związanymi z instalacją, a następnie eksploatacją systemu danych. Nawet jeśli w zakładzie pracy występuje własne rozwiązanie mające za zadanie przetwarzać dane, niezbędna jest sieć komunikacji. Musi ona pozwalać na obsługę wymaganej częstotliwości zbierania danych oraz ich ilości. Te parametry przekładają się nie tylko na koszty tego procesu, ale także na prawidłową analizę i możliwości sterowania.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący firmę Enel – Automatyka: Zapisywanie danych musi mieć miejsce z taką częstotliwością, jaka przekłada się na ich reprezentatywne zbiory. Częstotliwość determinują specyficzne wymagania każdej aplikacji, a także charakterystyka ich zastosowania.

Dokładność danych

Przy zbieraniu danych, reprezentujących rzeczywiste warunki ważna jest dokładność czujników. Czujnik, który używany jest do wykonywania pomiarów części przy kontroli jakości, musi mieć dokładność większa niż tolerancja wymiarów tej części. Niezbędnym elementem jest posiadana wiedza na temat aplikacji. To pozwala na dobranie czujników, które są nie tylko dokładne, ale także ekonomiczne dla systemu zbierania danych.

Znaczenie synchronizacji danych

Nie należy także zapominać, że niektóre z zebranych punktów danych mogą wymagać ścisłej synchronizacji. Jest to szczególnie istotne dla danych zbieranych z dużą szybkością. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy zbiory danych nie mogą być ze sobą skorelowane w dokładny i powtarzalny sposób, pomiar zachowania się systemu nie będzie możliwy do uzyskania. Z tego względu istotną kwestią jest także znajomość aplikacji. To pozwala na właściwe zbierane danych i zamienianie ich w użyteczne informacje.

Aby dobrze zrozumieć zasady działania każdego podzespołu, także z technicznego punktu widzenia warto skonsultować się z ekspertami. To pozwoli na uzyskanie szybszej odpowiedzi na poszczególne pytania i sprawi, że zastosowane techniki zbierania danych, umożliwią zbieranie użytecznych i praktycznych informacji dla danego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czym się ono zajmuje.

Materiał partnera