Testament notarialny

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

Wiele osób unika tematu śmierci. Dlatego często zdarza się, że zwlekają one ze sporządzeniem testamentu lub nigdy go nie spisują. Jednak warto go stworzyć wcześniej, aby zyskać pewność, że posiadany przez nas majątek zostanie podzielony wedle naszej woli wśród spadkobierców. Najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu u notariusza. W tym artykule przedstawiamy informacje o testamencie notarialnym i skupiamy się na jego zaletach.

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to dokument przyjmujący formę aktu notarialnego, którego stworzenie wymaga wizyty u notariusza. To sprawia, że konieczne jest również uiszczenie odpowiedniej opłaty. Chociaż ten dokument z reguły przygotowywany jest w kancelarii notarialnej, w uzasadnionych okolicznościach (choroba, kalectwo) może zostać sporządzony poza nią, np. w szpitalu lub w domu. Możliwa jest także późniejsza zmiana jego treści przez testatora. Taki testament ma jednak o wiele większą moc dowodową, w przeciwieństwie do innych dokumentów utworzonych przez spadkodawcę takich, jak np. testament własnoręczny, inaczej zwany holograficznym. Testament notarialny może zostać spisany przy udziale osoby trzeciej (członka rodziny lub innej zaufanej osoby), na przykład w sytuacji, gdy spadkodawca ma problemy z komunikacją.

Jak wygląda proces przygotowania testamentu?

Notariusz przed przystąpieniem do spisania testamentu musi wylegitymować klienta i określić jego zdolność do czynności prawnych. Chodzi o to, aby zyskać pewność, że testator jest w pełni sił umysłowych i jest świadomy swoich czynów. Notariusz musi upewnić się także, czy klient nie został zmuszony przez osoby trzecie do sporządzenia testamentu.

Sam proces przygotowania testamentu jest prosty – wystarczy przekazać notariuszowi informacje na temat majątku oraz osób, które mają otrzymać jego konkretną część. Następnie notariusz spisuje treść dokumentu i odczytuje ją klientowi. Jeśli klient nie ma zastrzeżeń, podpisuje on wraz z notariuszem dokument. Arkusze, na których został przygotowany muszą być ponumerowane, opatrzone parafką i połączone w całość. Testament sporządzony w kancelarii notarialnej ma styl formalny i może wydawać się skomplikowany, jednak notariusz zadba o to, aby był on jednocześnie zrozumiały. Przeprowadzi on również klienta przez wszystkie procedury, udzieli porad oraz wyjaśnień natury prawnej i wytłumaczy, jakie mogą być skutki podejmowanych przez klienta decyzji.

Zalety testamentu notarialnego

Jedną z zalet testamentu notarialnego jest jego niejawność. Dokument jest bezpiecznie przechowywany w kancelarii i tylko notariusz oraz testator znają jego treść, a osoby niepowołane nie mają do niego dostępu – mówi przedstawiciel Kancelarii Notarialnej z Gliwic.

Dlatego zyskuje się pewność, że nie ulegnie on zniszczeniu, nie zgubi się oraz nikt nie zmieni jego treści. Co więcej, testament jest zgłoszony do Notarialnego Rejestru Testamentów, z którego spadkobiercy mogą dowiedzieć się, w jakiej kancelarii notarialnej została złożona ostatnia wola zmarłego.

Testament notarialny daje gwarancję szczegółowego wyrażenia i przekazania ostatniej woli zmarłego – dzięki pomocy prawnika, który dba o to, aby zapisy były precyzyjne, zrozumiałe oraz były wolne od błędów formalnych i pisarskich. Natura prawna testamentu sporządzonego u notariusza sprawia, że jest on wyżej w hierarchii niż inne rodzaje testamentów i z tego względu jego podważenie jest trudniejsze. Jeśli spadkodawca nie jest w stanie świadomie rozporządzać własnym majątkiem, notariusz może odmówić sporządzenia testamentu, co utrudni późniejsze próby podważenia go przez osoby powołujące się na brak zdolności spadkodawcy do testowania.

Kolejną zaletą jest to, że testament tego typu mogą sporządzić także osoby niemówiące i niesłyszące, a także niezdolne do wykonania podpisu. W tym ostatnim przypadku składają one odcisk palca, obok którego notariusz zapisuje ich imię i nazwisko.

Dodatkową zaletą testamentu notarialnego jest fakt, że tylko w tym dokumencie mogą zostać ustanowione zapisy windykacyjne. Są to postanowienia testatora, dzięki którym wskazana w testamencie osoba nabywa należący do spadkodawcy przedmiot. Taki zapis dotyczy jednego precyzyjnie określonego przedmiotu lub prawa. W przypadku, gdy spadkodawca zapisze jednej osobie więcej niż jeden przedmiot, będzie to odczytywane jako kilka zapisów windykacyjnych na rzecz tej osoby.

Materiał partnera