spotkanie w biurze

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy przy zakładaniu własnej działalności?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może być świetną alternatywą dla osób, które chcą pracować na własny rachunek. Jednakże, aby założyć i prowadzić własną firmę, konieczny jest odpowiedni plan, duży zasób czasu, ogromna wiedza o zasadach i przepisach obowiązujących w danej branży, a także silna osobowość przedsiębiorcy. Taka praca wiąże się bowiem z ogromną odpowiedzialnością oraz narażeniem na stres. Należy mieć również rozeznanie w obowiązującym prawie. Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Jak założyć firmę?

Pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć przedsiębiorca pragnący założyć własną firmę, poza opracowaniem odpowiedniego biznesplanu, jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać elektronicznie lub poprzez złożenie dokumentu w urzędzie miasta bądź gminy. Już w formularzu CEIDG należy wskazać, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy.

Kolejnym krokiem we wnioski CEiDG – 1 jest wybór formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru aż cztery formy: opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

Konieczne jest również wypełnienie formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Należy złożyć także deklarację VAT- R, aby zarejestrować się lub zaktualizować dane w zakresie podatku od towaru i usług – jeśli przedsiębiorca ma zamiar rozliczać się z podatku VAT dobrowolnie lub gdy ma obowiązek takiego rozliczania i nie ma prawa do zwolnienia (np. w przypadku usług doradczych). Na tym etapie warto zasięgnąć pomocy oferowanej przez biuro rachunkowe. Specjaliści doradzą przedsiębiorcy, wykonają konieczne czynności przed urzędami oraz rozpoczną prowadzenie księgowości w sposób zgodny z obowiązującym stanem prawnym.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego?

Samodzielne prowadzenie księgowości jest możliwe, jednak niesie ze sobą duże ryzyko popełnienia błędu. Takie rozwiązanie wymaga od przedsiębiorcy posiadania wiedzy w dziedzinie księgowości, co jest pracochłonne.

Jak wskazuje ekspert z biura rachunkowego Bilans z Wejherowa: Przedsiębiorcy często nie posiadają odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy, co przysparza im stresu i problemów. Reprezentację firmy przed Urzędem Skarbowym, ZUS, czy GUS najlepiej powierzyć pracownikowi biura rachunkowego, który równocześnie zapewni przedsiębiorcy także doradztwo księgowe i pomoc przy zakładaniu własnej firmy.

Biuro wykona za przedsiębiorcę obsługę księgową, rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym, a także rozliczenia podatkowe. Profesjonaliście warto powierzyć również prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, księgi przychodów i rozchodów.

Materiał partnera