zewnętrzny audyt podatkowy

Dlaczego warto przeprowadzić audyt podatkowy?

Celem zarobkowej działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku i każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, by był on jak największy. Dobra organizacja i zwiększanie wydajności pracy to jedna z dróg prowadzących do tego celu, lecz ta ma swoje fizyczne granice, których mimo największych starań, nie można już przekroczyć. Zwiększania efektywności ekonomicznej firmy można wszakże szukać także na innych polach. Jednym z nich jest tzw. optymalizacja obciążeń podatkowych, mogąca przynieść zgodne z prawem poprawienie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Audyt podatkowy chroni przed konfliktami z fiskusem

Jak wiemy, wszystkie podmioty gospodarcze w naszym kraju zobowiązane są do prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej, służącej głównie celom podatkowym. Rzetelne rozliczanie i płacenie podatków to jeden z najważniejszych filarów dających poczucie bezpiecznego bytu każdej firmie. Wszelkie nieprawidłowości związane z opłacaniem podatków mogą rodzić bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, co w skrajnych przypadkach może nawet grozić bankructwem lub w najlepszym wypadku zawieszeniem działalności. Samo zatrudnienie księgowej czy biura rachunkowego nie daje nam absolutnej pewności tego, że nasze rozliczenia z fiskusem są prawidłowe. Jak mówią nam specjaliści z firmy DOSSIER z Warszawy, taką gwarancję może dać jedynie przeprowadzenie audytu podatkowego przez zewnętrzny podmiot.

Audyt podatkowy jako narzędzie poprawiające sytuację finansową firmy

Przedsiębiorca zlecający przeprowadzenie audytu podatkowego przez zewnętrzne biuro audytorskie zyskuje pewność, że jego firma nie łamie prawa i że należycie wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa, co rzecz jasna chroni go przed ewentualnymi, nierzadko bardzo dotkliwymi konsekwencjami. Niezależnie od zagwarantowania tej pewności, audyt podatkowy często przynosi przedsiębiorcy dodatkowe korzyści. Nasze prawo podatkowe jest materią niezwykle skomplikowaną, a w jej gąszczu mogą pogubić się nawet najlepsi ekonomiści. Nie jest niczym nagannym, przeciwnie, można powiedzieć, że wręcz pożądanym, by przedsiębiorca szukał dla siebie jak najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych. W naszym mocno zagmatwanym systemie fiskalnym nie jest to zadanie łatwe. Audytor podatkowy potrafi w księgach firmy znaleźć niekorzystne dla niej elementy i zarekomendować nowe, efektywniejsze oraz zgodne z prawem rozwiązania.

Dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa zewnętrzny audyt podatkowy stanowi ważne narzędzie skutecznego zarządzania firmą.

Materiał partnera