komin

Dlaczego przedłużenie komina powinno być izolowane?

Skuteczne odprowadzanie spalin z pieca centralnego ogrzewania jest istotne z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze – dzięki temu stworzone zostają prawidłowe warunki do spalania paliwa, a to przekłada się na większą wydajność ogrzewania. Po drugie – poprawione zostaje bezpieczeństwo budynku oraz używających go osób. Aby poprawić odprowadzania spalin, możliwe jest przedłużenie komina, należy jednak pamiętać, by był on dobrze zaizolowany.

Rola przedłużenia komina

Żeby spaliny mogły opuścić komorę spalania i przez komin wydostać się do środowiska zewnętrznego, konieczne jest wytworzenie tak zwanego ciągu. Czym on jest?

– Ciąg to zjawisko fizyczne wynikające z faktu, że spaliny to gazu o temperaturze wyższej, niż otaczająca atmosfera – wyjaśnia przedstawiciel firmy TanieKominy.plJak powszechnie wiadomo, gazy o wyższej temperaturze mają niższą gęstość, niż gazu o temperaturze niższej. Z tego powodu gorące spaliny są niejako wypychane ku górze. Intensywność ciągu jest zatem tym większa, im większa jest różnica temperatur między spalinami, a gazami atmosferycznymi.

Na jakość ciągu mają wpływ również inne czynniki, między innymi długość komina oraz obecność innych obiektów, takich jak wysokie mury innych budynków. Jeśli ciąg w kominie jest słaby lub dochodzi do tzw. ciągu wstecznego, wówczas rozwiązaniem jest montaż przedłużenia komina. Jest to wykonania za stali rura, która pozwala umieścić wylot komina kilkadziesiąt centymetrów wyżej, tym samym likwidując tym samym problem z niedostatecznym ciągiem. Niezwykle istotne jest, żeby przedłużenie było wykonanie z odpowiedniego materiału i posiadało izolację. Dlaczego?

Izolacja przedłużenia kominowego

Innym, bardzo dobrze znanym faktem na temat gazów jest to, że przy gwałtownym schłodzeniu może dojść do przejścia ich ze stanu lotnego do stanu płynu. Możemy to zaobserwować w przypadku pary wodnej. Jakie ma to znaczenie dla odprowadzania spalin? Bardzo istotne, ponieważ para wodna to jeden ze składników spalin odprowadzanych przez kominy. Po skropleniu wewnątrz komina może ona mieszać się z innymi substancjami, tworząc kwaśną zawiesinę lub osad, który z czasem w wyniku działania temperatury ulegnie zapieczeniu. Konsekwencje są bardzo poważne. Poza uszkodzeniem i rozszczelnieniem komina może dojść do zwężenia jego średnicy – co poskutkuje pogorszeniem ciągu, a w niektórych sytuacjach nawet do zapalenia się sadzy. Można tego uniknąć w prostu sposób – wystarczy nie dopuścić do skraplania się pary wodnej. Właśnie dlatego przedłużenie komina powinno być izolowane termiczne – dzięki izolacji po prostu nie dochodzi do wychłodzenia się spalin.

Materiał partnera