Ocena ryzyka zawodowego

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego ma ogromne znaczenie?

Praca w zawodzie stwarzającym niekorzystne warunki dla organizmu niesie ze sobą pewne ryzyko. Pracodawcy są zatem zobowiązani do zapewnienia zatrudnionym osobom bezpieczeństwa. Aby można było określić, jak najlepiej chronić pracowników przed wpływem niekorzystnych czynników, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Dlaczego działanie to ma tak duże znaczenie? Sprawdź.

Ocena ryzyka zawodowego w wielkim skrócie

Mówiąc najprościej, ocena ryzyka zawodowego to proces, którego celem jest systematyczne sprawdzanie, jakie sytuacje w danym zawodzie mogą stwarzać ryzyko wypadków. Działania podejmowane przez odpowiednie organy służą także poszukiwaniu sposobów eliminacji tych zagrożeń. Odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa na barkach pracodawcy. W większości przypadków korzystają oni jednak z pomocy firm zewnętrznych, co jest dowodem dbałości o swoich pracowników.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza między innymi firma Sebal z Tarnowskich Gór, która zajmuje się obsługą:

  • dużych przedsiębiorstw,
  • małych i średnich firm,
  • osób prywatnych.

Niezależnie jednak od tego, kto zajmuje się przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego, powinna być ona rzetelna i fachowa. Przedsiębiorca może zdecydować się zarówno na stałą współpracę, jak i okresowe kontrole.

Ocena ryzyka zawodowego krok po kroku

Ocena ryzyka zawodowego to bardzo ważny proces w wielu przedsiębiorstwach. Powinien być jednak przeprowadzony sprawnie, rzetelnie i profesjonalnie. Według obowiązujących zaleceń przebiega on w kilku podstawowych krokach:

  • zebranie informacji,
  • identyfikacja istniejących zagrożeń,
  • oszacowanie poziomu ryzyka,
  • wybór działań eliminujących zagrożenie,
  • sporządzenie dokumentacji.

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym procesem, który pozwala zapewnić pracownikom bezpieczeństwo na danym stanowisku.

Jeszcze przed przyjęciem pracownika do swojej firmy przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania go o istniejącym ryzyku. Powinien także udostępnić informacje o sposobach ochrony oraz odpowiednie środki. Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy, pracodawca jest również zobligowany do konsultacji działań związanych z bezpieczeństwem ze swoimi pracownikami. W ten sposób można wyeliminować lub ograniczyć różne zagrożenia.

Materiał partnera