kalibracja wag elektronicznych

Dlaczego kalibracja (adiustacja) wag elektronicznych używanych w handlu i przemyśle jest tak ważna?

Wyjaśniamy szczegółowo, na czym polega kalibracja wagi elektronicznej stosowanej w celach handlowych lub przemysłowych i dlaczego ta czynność jest tak ważna z punktu widzenia poprawnego działania wagi oraz precyzyjności pomiarów. Tłumaczymy również, co odróżnia adiustację od wzorcowania wagi, a zarazem dlaczego są to pojęcia ze sobą ściśle związane.

Czym jest kalibracja wag elektronicznych?

Kalibracja wag elektronicznych, zwana też adiustacją, to czynności naprawcze mające na celu poprawienie jakości i precyzji ważenia. Wagę kalibruje się, żeby uniknąć wskazywania błędnych wartości pomiarowych. Kalibrację przeprowadza się w przypadku wag, które na skutek długiego użytkowania lub innych czynników utraciły zdolność pokazywania dokładnych pomiarów. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych, ponieważ niewyregulowana elektroniczna waga przemysłowa może zwiększać ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania towaru, a co za tym idzie finansowych strat po stronie sprzedającego bądź kupującego. Żaden przedsiębiorca nie chce, by jego produkty były wycofywane lub nastąpiła potrzeba dokonania korekt w produkcji, a tak może się stać, jeżeli waga nie funkcjonuje w sposób należyty. Dobrze działająca waga pozwala zatem na dostrzegalne usprawnienie procesów produkcyjnych. Warto mieć świadomość, że przeprowadzenie kalibracji wagi zalegalizowanej niesie za sobą konieczność ponownej legalizacji.

Adiustacja a wzorcowanie – nie myl tych pojęć!

Dużo osób myli adiustację z wzorcowaniem wag. Tymczasem, choć są to czynności powiązane i wynikające z siebie, to de facto nie są tym samym. Jak już wcześniej ustaliliśmy, adiustacja to działania serwisowe prowadzące do polepszenia jakości pomiarów, ale żeby w ogóle wiedzieć, czy waga musi zostać skalibrowana, najpierw należy przeprowadzić wzorcowanie. A wzorcowanie to sprawdzenie, czy waga poprawnie wskazuje ciężar ładunku za pomocą umieszczenia na szalce wzorca masy i w dalszej kolejności porównanie otrzymanego odczytu do rzeczywistej masy wzorca. Najpierw więc trzeba zlecić wzorcowanie, najlepiej u dostawcy i serwisanta wag takiego, jak Tamtron Polska, który posiada odpowiednie uprawnienia do rzetelnego wykonywania tej usługi, a dopiero potem przeprowadzić adiustację.

Materiał partnera