serwerownia

Data center – kupować czy wynajmować?

Podstawowym pytaniem, jakie stawiają sobie firmy stojące przed wyborem najlepszego sposobu przechowywania danych, jest oczywiście bezpieczeństwo. To właśnie lęk przed powierzaniem swoich danych zewnętrznym operatorom jest najczęstszą przyczyną podejmowania decyzji o budowie własnej serwerowni. Jednak czy obawy przedsiębiorców są uzasadnione? Jakie inne czynniki warto wziąć pod uwagę przed dokonaniem ostatecznego wyboru?

Bezpieczne centrum danych

Budowa własnej serwerowni to spora inwestycja, na którą wciąż jednak decyduje się wiele dużych firm. Takie rozwiązanie cieszy się sympatią przedsiębiorców przede wszystkim ze względu na większe poczucie kontroli nad procesami i bezpieczeństwem danych, przechowywanych na miejscu.

Jednak okazuje się, że własne data center nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Samo usytuowanie serwerowni w pobliżu firmy w żaden sposób nie wpływa na bezpieczeństwo danych. Tutaj najważniejsze są rozwiązania informatyczne, infrastruktura i zabezpieczenia spełniające globalne standardy oraz najlepsze praktyki. A mitygacja potencjalnych zagrożeń  wymaga wiedzy i odpowiednich zasobów finansowych.

Alternatywa dla własnego data center

Biorąc pod uwagę wysoki poziom dostępnych obecnie usług komercyjnych data center, bardzo często korzystniejszym rozwiązaniem okazuje się kolokacja lub migracja danych do chmury. Jednak podjęcie ostatecznej decyzji zawsze musi być poprzedzone rzetelną analizą potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa.

Na początek konieczne jest ustalenie dokładnych wymagań odnośnie klasy bezpieczeństwa, powierzchni data center oraz gęstości mocy. Dysponując taką wiedzą można przystąpić do obliczeń kosztów ewentualnej inwestycji we własny obiekt tego typu, a następnie porównania ich z prognozowanymi kosztami wynajmu data center.

Rzetelna analiza i czytelny raport

Jak można się domyślać, analiza danych niezbędna do podjęcia decyzji o budowie serwerowni lub skorzystania z usług zewnętrznego operatora nie należy do zadań łatwych. Pod uwagę należy brać m.in. charakterystykę krajowego rynku usług data center, przewidywane ceny usług kolokacyjnych i energii elektrycznej w nadchodzących latach, a z drugiej strony złożone koszty budowy firmowej serwerowni.

Takich zadań podejmują się pracownicy firmy AUDYTEL. Na podstawie przeprowadzonych analiz specjaliści opracowują czytelne raporty w postaci wykresów i tabel, które w jasny sposób przedstawiają warianty decyzyjne. Raport obejmuje zarówno benchmark kosztów budowy własnego centrum danych w zależności od powierzchni i zainstalowanych mocy, jak również benchmark cen wynajmu usług z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych kosztów, w tym energii elektrycznej.

Materiał partnera