kanalizacja czyszczenie szamba dom

Czyszczenie przydomowej kanalizacji. Jak często należy je przeprowadzać i kto może to zrobić?

Każda nieruchomość bez względu na przeznaczenie musi być wyposażona w system odprowadzania ścieków. Jeśli dana posesja nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wówczas wytworzone na jej terenie nieczystości powinny być odprowadzane do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Konieczne jest jednak ich opróżnianie i poddawanie regularnemu czyszczeniu. W tym artykule dowiesz się, jak często i kto może przeprowadzać czyszczenie kanalizacji.

Po co i jak często przeprowadza się czyszczenie przydomowej kanalizacji?

Nieczystości w przydomowych kanalizacjach z czasem mogą się osadzać na wewnętrznych ścianach rur, zmniejszając ich średnice, a w konsekwencji powodując powstawanie zatorów. Drożność rur kanalizacyjnych może być zachowana tylko i wyłącznie poprzez regularne czyszczenie kanalizacji w Łodzi. Dzięki temu możemy zapobiec poważnym oraz przykrym w konsekwencjach awariom. Czyszczenie kanalizacji to bardzo ważny i istotny proces, którego nie warto odkładać do momentu konieczności wezwania pogotowia kanalizacyjnego. Częste i systematyczne udrożnianie oraz czyszczenie rur przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwala wydłużyć ich żywotność oraz znacznie polepszyć wydajność. Pamiętajmy, że w każdej kanalizacji tworzy się osad, który powstaje z odkładających się zanieczyszczeń, których pompa niestety nie jest w stanie wyssać.

Kanalizacje powinno się czyścić przynajmniej raz w roku. Czyszczenie należy wykonywać nie tylko, kiedy pojawi się problem z drożnością, ale też profilaktycznie. Bardzo ważne jest przy tym, aby skorzystać z usług odpowiedniej i wykwalifikowanej firmy, która przeprowadzi czyszczenie za pomocą metody mechanicznej lub hydrodynamicznej. Ta pierwsza polega na zastosowaniu specjalnej, napędzanej elektrycznie spirali, którą wprowadza się do kanalizacji. Jest to jedna z najbardziej popularnych metod, z pomocą której możemy udrożnić kanalizację, która ma nawet 50 metrów. Natomiast metoda hydrodynamiczna polega na wprowadzeniu do kanalizacji węża emitującego wodę o ciśnieniu nawet 100 barów. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod, która dzięki wysokiemu ciśnieniu, jest w stanie najdokładniej wyczyścić naszą przydomową kanalizację.

Kto może przeprowadzać czyszczenie takiej kanalizacji?

Czyszczenie kanalizacji powinno być wykonane w sposób fachowy przez profesjonalną firmę, która ma do tego odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu możemy zapobiec gorszym skutkom niedrożności systemu kanalizacyjnego.

Jak zauważa przedstawiciel Zakładu Usług Asenizacyjnych w Łodzi:

Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami, umożliwiającymi wykonywanie prac kanalizacyjnych w miejscach z utrudnionym dostępem do instalacji. Nasze pojazdy wyposażone są w ciśnieniowe systemy czyszczenia sieci kanalizacyjnej i deszczowej, które tocząc wodę pod wysokim ciśnieniem, powodują dokładne wypłukanie zanieczyszczeń.

Pamiętajmy, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie okresowego czyszczenia kanalizacji, aniżeli usuwanie skutków jej awarii. Co więcej, wykonanie czyszczenia jest tańsze i nie naraża użytkowników kanalizacji na niedogodności wynikające z wyłączenia instalacji z użytkowania na czas naprawy.

Materiał partnera