Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

Czym zajmuje się zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

Wszędzie wokół nas istnieją osiedla mieszkaniowe. W większości z nich funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Zasady ich działania reguluje Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, jak również Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jedną z reguł jest konieczność ustalenia sposobu zarządzania wspólnotą. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na firmy, które zajmują się tymi sprawami. Kto może zarządzać wspólnotą mieszkaniową? Jakie ma obowiązki z tym związane?

Kto zarządza wspólnotą mieszkaniową?

Wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele lokali w danym budynku. Wybierają administratora, który zajmuje się prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. Wspólnota drogą głosowania wybiera również zarząd. Zajmuje się on wszystkim sprawami technicznymi, gospodarczymi oraz organizacyjnymi we wspólnocie.

Czasem jednak takie działania powierzane są firmie zewnętrznej, jak np. ADMINION. Takie wyjście bywa korzystne, ze względu na to, że zarządzanie wspólnotą wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Bywa, że żaden z właścicieli nieruchomości nie czuje się na siłach zarządzać taką organizacją. Ponadto odpowiedzialność za powstałe błędy spadłaby na zarządzającego. Wynajmując zewnętrzną firmę zajmującą się tymi kwestiami, ma się pewność, że ktoś zrobi to lepiej i mieszkańcom będzie się żyło wygodniej i bezstresowo.

Co należy do obowiązków zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to trudna i odpowiedzialna praca. Obowiązki, które za sobą niesie, mogą niekiedy przerosnąć zarząd. Może się tak dziać z powodu braku doświadczenia czy nawet czasu. Dlatego też częstym zjawiskiem jest zlecenie tych czynności firmie zewnętrznej. Dysponuje ona odpowiednim doświadczeniem i wiedzą.

Najważniejszym obowiązkiem zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jest dbałość o stan techniczny budynku oraz zewnętrznego terenu nieruchomości. Do stosownych napraw i remontów angażowane są przedsiębiorstwa prywatne. To samo dotyczy firm sprzątających, jeżeli zaistnieje potrzeba ich wynajęcia.

Obowiązkiem zarządcy jest również organizacja zebrań, na których zarząd spotyka się z mieszkańcami, by omówić bieżące sprawy wspólnoty. Do innych działań, które wykonuje regularnie, należy też pilnowanie terminów przeglądów technicznych. Przede wszystkim jednak głównym obowiązkiem zarządcy wspólnoty mieszkaniowej jest gospodarowanie funduszami, będącymi własnością wspólnoty, oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zarządca powinien również służyć konkretną pomocą przy realizacji celów, które zaplanowali mieszkańcy w celu polepszenia komfortu mieszkania na terenie obiektu.

Materiał partnera