geodeta obowiazki uslugi geodezyjne

Czym zajmuje się geodeta?

Większość osób zna pewne ogólne fakty dotyczące pracy geodetów (na przykład to, że odbywa się ona w terenie), ale nie wszyscy wiedzą, czym tak konkretnie zajmują się ci specjaliści. Tymczasem ich usługi są często niezbędne na przykład przed rozpoczęciem realizowania inwestycji budowlanych. Jakie jeszcze są ich zadania? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na temat pracy geodetów.

Obowiązki geodetów

Geodeci to profesjonaliści, którzy zajmują się między innymi wykonywaniem pomiarów w terenie. Dzięki nim można wyznaczyć obszar przygotowany pod dany budynek czy inny obiekt (na przykład drogę) oraz sporządzić mapę umożliwiającą stworzenie projektu inwestycji. Innym zadaniem geodety jest wyznaczanie lub wznawianie znaków granicznych działki. Jego kolejnym obowiązkiem jest opisywanie rzeźby terenu.

Geodeta sporządza również dokumentację, która umożliwia zajmowanie się kwestiami prawnymi. Składa się ona między innymi z map (na przykład map do celów projektowych, bez których nie można rozpocząć pracy nad budynkiem). Specjaliści są również w stanie ocenić, jaką wartość ma dana nieruchomość. Ich umiejętności i uprawnienia przydają się także podczas podziału działki. Wymienione działania to jedynie przykłady, lista możliwości geodetów jest znacznie dłuższa.

Kiedy warto skorzystać z usług geodety?

Jak łatwo zauważyć, jest wiele prac, w których niezbędny jest geodeta. Co więcej, czasem nie chodzi tylko o jego wiedzę i umiejętności, ale również o kwestię prawną. Zatrudnienie specjalisty jest konieczne na przykład w przypadku planów postawienia budynku. Musi on zbadać teren i przygotować wymaganą dokumentację. Na tym jego rola się nie kończy – po zakończeniu budowy wykonuje on tak zwaną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, która polega na naniesieniu na mapę nowopowstałych obiektów oraz przyłączy. Dopiero kiedy dokumentacja zostaje zatwierdzona, możliwe jest użytkowanie budynku.

Geodeta może być również niezbędny podczas wznawiania znaków granicznych, jeśli pomiędzy sąsiadami nie dojdzie do porozumienia. Poza tym specjalistę warto zatrudnić nawet wówczas, gdy nie jest to konieczne. W ten sposób można uzyskać bardzo przydatne informacje dotyczące terenu, a co za tym idzie, efektywniej go użytkować. Najlepiej korzystać z usług pracowników specjalistycznych firm, takich jak na przykład GEOMap.

Geodeci są dobrze przygotowani do swojego zawodu również pod kątem praktycznym i dysponują wiedzą oraz umiejętnościami niedostępnymi dla wszystkich. Dlatego też zatrudnienie ich zwiększa gwarancję efektywności oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac, niezależnie od ich charakteru.

Materiał partnera