agencja celna

Czym zajmuje się agencja celna?

Przedsiębiorstwa zajmujące się importem lub eksportem towarów – zarówno gotowych produktów, jak i półproduktów czy przeznaczonych do produkcji surowców – regularnie stają przed obowiązkiem dopełnienia formalności związanych z odprawą celną. To skomplikowane nieraz i czasochłonne zadanie można na szczęście zlecić agencji celnej, która występować będzie przed Urzędem Celnym w imieniu naszej firmy.

Istotne jest bowiem poczynienie rozróżnienia między jednym a drugim. Urząd Celny to instytucja państwowa, podczas gdy agencja celna jest prywatnym przedsiębiorstwem, wyspecjalizowanym w pośredniczeniu między tą instytucją a innymi podmiotami prawnymi, jak również osobami fizycznymi. Z punktu widzenia prawa nie istnieje konieczność korzystania z usług agencji celnej, współpraca z nią jednak pozwala oszczędzić sporo czasu, a w efekcie – również pieniędzy.

Zalety pośrednictwa

Osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale też specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania wielu czynności związanych z odprawą celną towarów. Są też na bieżąco z obowiązującymi przepisami i procedurami (takimi jak choćby systemy PDR albo ICS), które potrafią się szybko zmieniać, przysparzając nieraz trudności przedsiębiorcom próbującym uporać się z formalnościami na własną rękę.

Zadania agencji celnej

Tymczasem decydując się na powierzenie tych spraw agencji celnej, rola importera czy eksportera ogranicza się często tylko do powierzenia jej faktur handlowych, listy towarów mających przekroczyć granicę oraz stosownego upoważnienia. Agencja zaś sama zajmie się już takimi kwestiami jak:

  • przygotowanie dokumentacji do odpraw,
  • zgłoszenie towaru do procedury wywozu/wwozu przed Urzędem Celnym,
  • obliczanie kwoty należności przywozowych bądź wywozowych i wykazywanie jej w zgłoszeniu celnym,
  • tworzenie deklaracji INTRASTAT (służących ewidencji obrotów handlowych między krajami UE) lub deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym,
  • wnoszenie odwołań od decyzji Urzędu Celnego.

Agencja celna sprawdzi też na przykład, czy objęte cłem towary są należycie oznakowane drukami CE, i poinformuje swego klienta o konieczności uzupełnienia ewentualnych niedociągnięć w tym zakresie.

Kompleksowe usługi

Niektóre firmy pełniące funkcję agencji celnych zajmują się jednocześnie szerzej pojmowaną spedycją i logistyką, w związku z czym spodziewać się z ich strony można świadczenia jeszcze bardziej kompleksowych usług. Przykładem jest choćby warszawska DIERA, która oprócz realizacji wymienionych wyżej zadań zajmuje się także m.in. pozyskiwaniem świadectw sanitarnych i kontroli jakości handlowej, wystawianiem świadectw pochodzenia czy dokumentów ATR oraz Eur 1, a także organizacją przeładunków i wsparciem logistycznym.

Materiał partnera