Agencja celna

Czym zajmują się agencje celne?

Agencje celne są instytucjami handlowymi, które podejmują współpracę m.in. z przedstawicielami Urzędu Celnego. Powstały wraz z nowelizacją Kodeksu cywilnego z 1991 roku i zajmują się pośrednictwem między podmiotami gospodarczymi w zakresie przewożenia towarów i wywozu towarów z Polski. Pośredniczą także w wielu dziedzinach dotyczących administracji celnej. Obowiązki tych instytucji są więc bardzo szerokie. Na czym polegają?

Agencje celne – charakterystyka pracy

Agencje celne zarówno pomagają firmom w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami celnymi, jak i przygotowują formalności, jakie wiążą się z odprawą celną. Są odpowiedzialne za przeładowanie, składowanie produktów i logistykę. Do szczególnych zadań tych instytucji należy m.in. kompletowanie pełnej dokumentacji związanej z odprawami eksportowymi i importowymi, pośredniczenie w handlu między krajami Wspólnoty, a także obsługa deklaracji dotyczących podatku akcyzowego. Agencje celne oferują także wypełnianie deklaracji dotyczących ewidencji obrotów, kontrolę druków znaków CE oraz reprezentowanie importera przed organami KAS.

Warto także pamiętać, że korzystając z usług agencji celnych istnieje możliwość m.in. uiszczania należności celno-podatkowych dopiero w chwili dopuszczenia towaru do obrotu. Tego typu agencje pomagają także w uzyskaniu nieograniczonego czasu składowania towaru, a nawet możliwości dzielenia dużych dostaw towarów na małe partie. Wiąże się to również z brakiem potrzeby zabezpieczenia należności celno-podatkowych na okres składowania. Skład celny lub magazyn czasowego składowania daje także możliwość współpracy z firmami zagranicznymi, niezarejestrowanymi w Polsce. Jest to więc świetna propozycja dla firm, które importują towary spoza Unii Europejskiej.

Agencje celne – zalety  

Pracownicy agencji celnych posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, które pomoże w kontaktach z Urzędem Celnym. Poza tym oferują profesjonalne programy ułatwiające odprawę celną towarów. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług agencji celnej Transconsult Poland, ponieważ pomaga w sprawnym wypełnieniu niezbędnych przepisów prawnych. Dzięki skorzystaniu z ich pomocy nie trzeba samemu przedzierać się przez wiele przepisów – pracownicy są na bieżąco z obowiązującym prawem i procedurami, dzięki czemu są biegli i sprawni w załatwianiu formalności. Składy celne pozwalają natomiast składować towary zgodnie z ustalonymi warunkami, często przez nieograniczony okres czasu. To także możliwość podziału dostaw na mniejsze partie, dzięki czemu proces magazynowania przebiega znacznie sprawniej.

Materiał partnera