wielogazowe analizatory emisyjne

Czym są wielogazowe analizatory emisyjne?

Stały pomiar jakości powietrza przeprowadzany jest użyciem specjalistycznych urządzeń. Wśród nich wyróżnia się między innymi wielogazowe analizatory emisyjne, które pozwalają badać powietrze i jego skład z wykorzystaniem różnorodnych normatywnych technik pomiarowych, dających tym samych niezwykle dokładne wyniki. Czym wobec tego są wielogazowe analizatory emisji, jak działają i gdzie się je stosuje?

Co to jest wielogazowy analizator emisyjny i do czego służy? 

Wielogazowe analizatory emisji to urządzenia, które służą do badania jakości powietrza, czyli znajdujących się w nim pierwiastków, a także związków chemicznych, takich jak, chociażby rtęć czy też tlenek azotu lub stężenia dioksyn. Bazują one między innymi na takich technikach badawczych jak:

 • fotometria UV w oparciu o diodę LED,
 • chromatografia gazowa,
 • CAPS,
 • pochłanianie promieniowania beta,
 • spektrometrii z transformatą Fouriera. 

W zależności od przeznaczenia mogą one przyjmować różnorodne formy, przy czym najczęściej połączone są one ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym analizować wyniki ich badań, a także archiwizować je.

Jakie są rodzaje wielogazowych analizatorów emisyjnych?

Urządzenia jakimi są wielogazowe analizatory emisji, mogą służyć do pomiaru różnorodnych substancji zawartych w powietrzu. Dlatego też w ofercie firmy sprzedającej urządzenia i systemy do monitoringu zanieczyszczeń atmosfery Atmoservice znaleźć można między innymi:

 • analizatory gazowe imisyjne — badające ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, 
 • pyłomierze — do pomiaru poziomu zapylenia powietrza w badanym obszarze, doprowadzające do powstawania, chociażby smogu, 
 • czujniki zanieczyszczeń powietrza do ochrony osobistej — o niewielkich wymiarach i wysokiej skuteczności pomiarów,
 • urządzenia do ciągłego pomiaru emisji spalin — pozwalające na stałe kontrolowanie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wraz ze spalinami przemysłowymi lub samochodowymi. 

Gdzie stosuje się wielogazowe analizatory emisyjne?

Wymienione powyżej urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży przemysłowej, gdzie wykorzystywane są do badania emitowanych w procesie produkcyjnym poziomów zanieczyszczeń, które nie mogą przekraczać określonych norm. Dodatkowo wielogazowe analizatory emisyjne stosowane są także w:

 • branży energetycznej i ciepłowniczej, 
 • laboratoriach i stacjach badawczych. 

Z powodzeniem mogą być one również wykorzystywane do badań związanych z poziomem emisji zanieczyszczeń przez spaliny samochodowe prowadzonych w pobliżu ciągów komunikacyjnych.

Materiał partnera