pożyczka pod zastaw

Czym są pożyczki pod zastaw i kto może z nich skorzystać?

Pożyczenie pieniędzy od banku lub innej instytucji jest często jedynym wyjściem dla wielu ludzi, którzy chcą kupić dom, samochód lub po prostu nie mają odpowiedniej ilości środków na inne wydatki. Niektórzy znajdują się jednak w tak trudnej sytuacji finansowej, że bank nie może im udzielić pożyczki bez odpowiedniego zabezpieczenia. Z tego względu powstały pożyczki pod zastaw. Jakie wymagania trzeba więc spełnić, by móc skorzystać z pożyczki pod zastaw?

Pożyczka pod zastaw – na czym polega?

Pożyczki pod zastaw to zobowiązania, w ramach których pożyczkobiorca otrzymuje środki na dowolny cel, zabezpieczone ruchomościami lub nieruchomościami. Oznacza to więc, że w razie, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić zobowiązania, wierzyciel ma prawo do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, aby w ten sposób uzyskać środki na pokrycie kosztów pożyczki. Przedmiot zastawu może różnić się w zależności od oferty danego pożyczkodawcy, jednak najczęściej jest to dom, mieszkanie oraz samochód osobowy lub dostawczy. Zastaw rejestrowy pozwala pożyczkobiorcy dalej korzystać z rzeczy, zaś w przypadku zastawu zwykłego pozostaje on w posiadaniu pożyczkodawcy do momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Maksymalna wartość pożyczki uzależniona jest od przedmiotu zastawu i jego wartości – może wynosić nawet 80% wartości nieruchomości. Pożyczkę pod zastaw można zaciągnąć nawet na kilka lat. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że pożyczkodawcy, tacy jak lombard i kantor Big Jack, który udziela pożyczek lombardowych, często podchodzą bardziej liberalnie do klientów, gdyż zastaw daje im pewną gwarancję i zabezpieczenie.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by skorzystać z pożyczki pod zastaw?

Z pożyczki pod zastaw mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawych. Potencjalni pożyczkobiorcy powinni być także jedynymi właścicielami ruchomości lub nieruchomości, które mają stać się przedmiotem zastawu. W przypadku zastawu pojazdu wierzyciele często wymagają też, by samochód posiadał ważne ubezpieczenie OC. Trzeba także mieć na uwadze, że w przypadku pożyczki pod zastaw zostanie zweryfikowana zdolność kredytowa pożyczkobiorcy, a także jego historia kredytowa. Przed zaciągnięciem zobowiązania trzeba dostarczyć bankowi lub firmie pożyczkowej dokumenty potwierdzające tożsamość i dochody. Poza tym wierzyciel będzie wymagał dokumentów związanych z przedmiotem zabezpieczenia, czyli z pojazdem lub nieruchomością.

Materiał partnera