Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Czym jest wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności?

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych, wiąże się z dopełnieniem wielu formalności. Jednym z dokumentów dołączanych do wniosku kredytowego, jest zwykle operat szacunkowy, sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. Kredyt hipoteczny to jednak niejedyny powód, dla którego sporządza się tego typu wycenę. Czym jest operat szacunkowy? Komu i w jakim konkretnie celu się go zleca? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Operat szacunkowy to inaczej wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Z określeniem „operat szacunkowy” spotykamy się zatem między innymi podczas zaciągania kredytu hipotecznego w banku. Operat jest dokumentem sporządzanym przez legitymującego się specjalnymi uprawnieniami rzeczoznawcę majątkowego.

Operat szacunkowy pozwala dokładnie ocenić, ile w określonym czasie warta jest dana nieruchomość, dostarczając przedstawicielowi banku rzetelnych informacji na temat danej nieruchomości. Rzetelną i wiarygodną wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności w Zamościu, oferuje rzeczoznawca majątkowy Karolina Tańska.

W jakim celu sporządzany jest operat szacunkowy?

Jak już wspomnieliśmy, wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności sporządzana jest między innymi podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny w banku, w celu jego zabezpieczenia. Ale nie tylko. Operat szacunkowy może być sporządzony także w celu:

  • obliczenia danin skarbowo-podatkowych,
  • ustalenia ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości (zarówno dla banku, jak i na potrzeby prywatne, gdy chcemy upewnić się, że cena kupowanej przez nas nieruchomości, jest adekwatna do cen rynkowych),
  • podziału majątku (w skład którego wchodzi nieruchomość).

Co zawiera operat szacunkowy?

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności uwzględnia najważniejsze informacje dotyczące wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym uwzględnia następujące informacje:

  • dane nieruchomości, takie jak: położenie, wielkość oraz rodzaj (dom jednorodzinny, mieszkanie, działka),
  • konkretny cel wyceny (np. zabezpieczenie kredytu),
  • źródła informacji o danej nieruchomości (księga wieczysta, oględziny, zdjęcia),
  • charakterystykę rynku nieruchomości w nawiązaniu do obiektu, podlegającego wycenie,
  • opis stanu technicznego nieruchomości.
Materiał partnera