pełna księgowość

Czym jest tzw. pełna księgowość?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy zakładający własną działalność gospodarczą, są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, bądź księgi rachunkowej. Celem tego jest ustalenie osiąganego dochodu i wysokości należnego podatku za miniony rok podatkowy. Przedsiębiorcy wybierają między księgowością uproszczoną a pełną. Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Co to jest pełna księgowość i czym różni się od księgowości uproszczonej?

Pełna księgowość a księgowość uproszczona

Pełna księgowość jest szczegółowym systemem ewidencji, mającym na celu ukazanie pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W księgowości uproszczonej wymaga się prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu oraz karty podatkowej.

Pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej szczegółowa. Dostarcza wiedzy na temat:

 • ewidencji przychodów firmy,
 • ewidencji kosztów firmy,
 • ewidencji majątku oraz źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacji posiadanego majątku,
 • inwentaryzacji zobowiązań,
 • sprawozdań finansowych,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

Pełna księgowość informuje o każdej wydanej i zarobionej złotówce. Pozwala przeanalizować i ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, jednak jej prowadzenie wymaga dużej wiedzy. Dlatego najlepiej jest zatrudnić profesjonalistów, takich jak biuro rachunkowe Abacus. Pracownicy biura Adamus mają odpowiednie doświadczenie, są dyspozycyjni i ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Warto skorzystać z usług tego biura również z racji dostępu do platformy online z informacjami o rozliczeniu księgowym i elektronicznym archiwum.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają:

 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie

jeżeli wartość ich przychodów za rok poprzedni wynosi co najmniej równowartość dwóch milionów euro.

Pełną księgowość może też prowadzić każdy inny podmiot gospodarczy. Należy tylko poinformować o swojej decyzji urząd skarbowy. Trzeba jednak przemyśleć, czy będzie to dla nas opłacalne. Prowadzenie pełnej księgowości jest zdecydowanie bardziej kosztowne. Może jednak wiązać się z wieloma korzyściami!

Zalety pełnej księgowości

Pełna księgowość jest bardzo rozbudowanym i wymagającym sposobem ewidencji, co niesienie ze sobą wiele zalet. Pełna księgowość:

 • zapisuje każde wydarzenie, niosące za sobą skutek finansowy. Odnosi się również do operacji bezgotówkowych, które także mogą wpływać na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • daje pełny obraz finansowy firmy,
 • pozwala planować przyszłe inwestycje,
 • umożliwia stałą kontrolę majątku działalności.

Pełna księgowość pozwala zatem pozyskać dużą ilość informacji, które właściwie wykorzystane, przyniosą wiele pozytywnych skutków dla firmy.

Materiał partnera