Giełda długów

Czym jest tzw. giełda długów?

Dokonując różnych transakcji, jesteśmy narażeni na działania nieuczciwych kontrahentów, którzy zalegają z opłatami. Część długów udaje się odzyskać polubownie. W znacznej części jednak kończy się to postępowaniem windykacyjnym. Jeśli i ono nie przyniesie skutku, rozwiązaniem może być sprzedaż długu na giełdzie długów. Czym jest giełda długów? Kiedy warto z niej skorzystać?

Co to jest giełda długów?

Giełda długów to inaczej rejestr wierzytelności umożliwiający ich wykup. W rejestrze znajdują się najczęściej podstawowe informacje o dłużnikach, zarówno prywatnych, jak i działających jako przedsiębiorstwa. Są to dane takie jak imię i nazwisko czy nazwa firmy oraz miejscowość. Oprócz tego giełda długów zawiera informacje o kwocie długu. W zależności od danego rejestru może pojawić się także wzmianka o tytule wykonawczym czy wskazanie, za co jest to dług.

Ogłoszenie oferty sprzedaży długu na giełdzie długów przez wierzyciela może przynieść dwojaki skutek. Po pierwsze, długiem mogą zainteresować się osoby trzecie. Po wykupieniu przez nich długu wierzyciel odzyska ustaloną kwotę i nie będzie musiał dłużej martwić się o ściągnięcie należności. Po drugie, po podaniu danych dłużnika do publicznej wiadomości, wzrasta szansa, że dłużnik sam postanowi spłacić swój dług.

Dług można ogłosić między innymi na giełdzie długów prowadzonej przez Blitz Profit z Poznania. Ważne, aby była to wierzytelność wymagalna i bezsporna. Innymi słowy, musimy posiadać tytuł wykonawczy. Jeśli jeszcze go nie posiadamy i chcemy najpierw spróbować odzyskać dług w drodze windykacji, również możemy skorzystać z takiej usługi w Blitz Profit.

Kiedy warto skorzystać z giełdy długów?

Z giełdy długów warto skorzystać przede wszystkim wtedy, gdy ściągnięcie należności w drodze windykacji jest bezskuteczne. Odzyskanie nawet części kwoty, z jaką zalega nam dłużnik, pozwoli nam odzyskać spokój, a w wielu przypadkach także płynność finansową. Być może jednak uda się odzyskać całość kwoty, jeśli dłużnik po znalezieniu się w rejestrze podejmie się spłaty zaległej należności.

Z giełdy długów korzystają jednak nie tylko wierzyciele. Jest to także nieocenione źródło wiedzy dla przedsiębiorców. Jeszcze przed zawarciem umowy z nowym kontrahentem mogą oni sprawdzić, czy nie zalega on z żadnymi wierzytelnościami. Dzięki temu będą w stanie ocenić, czy warto podjąć się danej transakcji, czy też nie. Giełdy długów sprawdzają również instytucje finansowe czy leasingowe przy udzielaniu zobowiązań. Wpis do rejestru jako dłużnik uniemożliwi więc nam zaciągnięcie kredytu czy leasingu.

Materiał partnera